KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bedrifter og foretak  > Nyetablerte foretaks betydning for sysselsetting osv> Din Region
Modulen belyser betydningen av nyetablerte foretak - for sysselsetting og foretaksbestand. 
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrås statistikk over nyetablerte foretaks overlevelse og vekst.
Tabell 1 og 2 viser antall foretak som er etablert hhv. de siste 3 og 5 årene - og som fortsatt var i drift i referanseåret i tabellen.
  Tabellene viser dessuten hvor stor andel av foretaksbestanden disse foretakene utgjør.
Tabell 3 og 4 viser sysselsettingen i de foretakene som er etablert de siste 3 og 5 årene som fortsatt var i drift i referanseåret.
  Tabellene viser dessuten hvor stor andel av samlet sysselsetting disse foretakene utgjør.
OBS: Se ytterligere kommentarer på innholdet i tabellene nederst på siden.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. 2005-2017. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert 3 siste år 
Antall 
Andel 
Landet2005298 36057 73919,35
Landet2006306 21958 79319,20
Landet2007326 10864 62819,82
Landet2008334 43370 33321,03
Landet2009357 58167 36518,84
Landet2010359 35960 46716,83
Landet2011362 97758 38716,09
Landet2012374 08358 37715,61
Landet2013390 07663 06816,17
Landet2014401 69465 60416,33
Landet2015402 51370 00717,39
Landet2016413 76170 01716,92
Landet2017415 36571 00917,10
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall foretak etablert 3 siste år. Valgt region. 2005-2017

The chart showing Antall foretak 1-3 år gamle series.
  Andel foretak etablert 3 siste år. Valgt region. 2005-2017. Prosent
The chart showing Andel foretak 1-3 år gamle series.
     
     
Tabell 2. Antall og andel foretak etablert siste 5 år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. 2007-2017. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert siste 5 år 
Antall 
Andel 
Landet2007326 10890 50827,75
Landet2008334 43397 82929,25
Landet2009357 58196 85727,09
Landet2010359 35992 56925,76
Landet2011362 97790 88025,04
Landet2012374 08388 28223,60
Landet2013390 07689 76323,01
Landet2014401 69491 52322,78
Landet2015402 51397 29324,17
Landet2016413 761100 17624,21
Landet2017415 365102 92324,78
  Antall foretak etablert siste 5 år. Valgt region. 2007-2017

The chart showing Antall foretak 1-5 år gamle series.
  Andel foretak etablert siste 5 år. Valgt region. 2007-2017. Prosent
The chart showing Andel foretak 1-5 år gamle series.
     
     
Tabell 3. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. 2005-2017. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Antall 
Andel 
Landet20052 308 000148 4596,43
Landet20062 389 000138 9485,82
Landet20072 484 000145 2475,85
Landet20082 525 000134 2245,32
Landet20092 497 000124 4054,98
Landet20102 517 000110 0834,37
Landet20112 562 000109 3134,27
Landet20122 589 000107 2704,14
Landet20132 619 000112 2794,29
Landet20142 650 000110 7024,18
Landet20152 587 704121 8404,71
Landet20162 591 903126 6704,89
Landet20172 625 555133 5905,09
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region. 2005-2017
The chart showing Antall sysselsatte i 1-3 år gamle foretak series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region. 2005-2017
The chart showing Andel sysselsatt i 1-3 år gamle foretak series.
     
     
Tabell 4. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 5 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. 2007-2017. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 5 år 
Antall 
Andel 
Landet20072 484 000244 8749,86
Landet20082 525 000227 7029,02
Landet20092 497 000211 6468,48
Landet20102 517 000191 6617,61
Landet20112 562 000188 3047,35
Landet20122 589 000182 4517,05
Landet20132 619 000178 9346,83
Landet20142 650 000177 7836,71
Landet20152 587 704193 9357,49
Landet20162 591 903197 4647,62
Landet20172 625 555208 7837,95
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i foretak etablert siste 5 år. Valgt region. 2007-2017
The chart showing Antall sysselsatte i 1-5 år gamle foretak series.
  Andel sysselsatte i foretak etablert siste 5 år. Valgt region. 2007-2017
The chart showing Andel sysselsatt i 1-5 år gamle foretak series.
     
Om tabellene
Logikken i tabellene er kanskje ikke åpenbar.
Derfor et eksempel:
Tabell 1 viser at det i 2005 fantes 57739 foretak som var etablert de siste tre årene - og som fortsatt var i drift i 2005. Det betyr altså at det per 1. januar 2005 fantes 57739 foretak som var nyregistrert i løpet av årene 2002,2003,2004 - og som fortsatt var i drift 1. januar 2005. Disse foretakene utgjorde 19,35 prosent av den samlede foretaksbestanden pr. 1. januar 2005.
Samme logikk gjelder for de andre årene i tabell 1.
Tilsvarende gjelder også i tabell 2 - men der dekkes altså foretak registrert de siste 5 årene før referanseåret.

Tabell 3 viser at foretak som ble nyregistert i løpet av årene 2002, 2003, 2004 hadde tilsammen 148459 sysselsatte året 2005.
Sysselsettingen i disse foretakene utgjorde 6,43 prosent av den samlede sysselsettingen i 2005.
Samme logikk gjelder for de andre årene i tabell 3.
Tilsvarende gjelder også i tabell 4 - men der dekkes altså foretak registrert de siste 5 årene før referanseåret.

Vær oppmerksom på de nyregistrerte foretakene ikke omfatter foretak primærnæringene og offentlig administrasjon. I statistikken over sysselsetting er imidleritd også sysselsatte i primærnæringer og offentlig administrasjon medregnet. Det betyr at de nyetablerte foretakenes andel av samlet sysselsetting måles lavt. Men hvis man tenker seg om gir dette på mange måter det mest interessante bilde av nyetableringenes betydning for sysselsettingen - tross alt.
  Perspektiver
Nyetablerte foretak utgjør en større andel av foretaksbestanden enn av sysselsettingen (også hvis vi korrigerer for at primærnæringer og offentlig administrasjon ikke dekkes). De nyetablerte foretakene har altså i gjennomsnitt færre sysselsatte enn gjennomsnittet for de eksisterende foretakene.

Betydningen av de nyetablerte foretakene for sysselsettingen gikk noe opp i 2017 - men var likevel lavere enn tidligere på 2000-tallet. Det gjelder både for foretak etablert de siste 3 år og de siste 5 år.

Men dette er tendensene på landsbasis.
Sjekk hvordan utviklingen har vært i den region...
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss