KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bedrifter og foretak  > Nyetablerte foretaks betydning for sysselsetting osv> Din Region
Modulen belyser betydningen av nyetablerte foretak - for sysselsetting og foretaksbestand. 
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrås statistikk over nyetablerte foretaks overlevelse og vekst.
Tabell 1 og 2 viser antall foretak som er etablert hhv. de siste 3 og 5 årene - og som fortsatt var i drift i referanseåret i tabellen.
  Tabellene viser dessuten hvor stor andel av foretaksbestanden disse foretakene utgjør.
Tabell 3 og 4 viser sysselsettingen i de foretakene som er etablert de siste 3 og 5 årene som fortsatt var i drift i referanseåret.
  Tabellene viser dessuten hvor stor andel av samlet sysselsetting disse foretakene utgjør.
OBS: Se ytterligere kommentarer på innholdet i tabellene nederst på siden.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Antall og andel foretak etablert i 3 siste år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. 2007-2020. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert 3 siste år 
Antall 
Andel 
Landet2007326 10864 62819,82
Landet2008334 43370 33321,03
Landet2009357 58167 36518,84
Landet2010359 35960 46716,83
Landet2011362 97758 38716,09
Landet2012374 08358 37715,61
Landet2013390 07663 06816,17
Landet2014401 69465 60416,33
Landet2015402 51369 80317,34
Landet2016413 76169 55816,81
Landet2017415 36570 31616,93
Landet2018421 22571 86617,06
Landet2019423 06273 58917,39
Landet2020427 83377 24318,05
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall foretak etablert 3 siste år. Valgt region.

The chart showing Antall foretak 1-3 år gamle series.
 
 
Tabell 2. Antall og andel foretak etablert siste 5 år- sett i forhold til samlet foretaksbestand. 2007-2020. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Foretak i alt 
Foretak etablert siste 5 år 
Antall 
Andel 
Landet2007326 10890 50827,75
Landet2008334 43397 82929,25
Landet2009357 58196 85727,09
Landet2010359 35992 56925,76
Landet2011362 97790 88025,04
Landet2012374 08388 28223,60
Landet2013390 07689 76323,01
Landet2014401 69491 52322,78
Landet2015402 51397 08924,12
Landet2016413 76199 71724,10
Landet2017415 365102 23024,61
Landet2018421 225103 49024,57
Landet2019423 062105 94825,04
Landet2020427 833110 57025,84
  Antall foretak etablert siste 5 år. Valgt region

The chart showing Antall foretak 1-5 år gamle series.
 
 
Sysselsetting
 
Tabell 3. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. 2007-2020. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 3 år 
Antall 
Andel 
Landet20072 484 000145 2495,85
Landet20082 525 000134 2285,32
Landet20092 497 000124 4054,98
Landet20102 517 000110 0834,37
Landet20112 562 000109 3134,27
Landet20122 589 000107 2704,14
Landet20132 619 000112 2794,29
Landet20142 650 000110 7024,18
Landet20152 587 704121 5084,70
Landet20162 591 903124 9124,82
Landet20172 625 555130 4014,97
Landet20182 681 955129 8664,84
Landet20192 700 493126 2204,67
Landet20202 681 541114 8494,28
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i foretak etablert siste 3 år. Valgt region
The chart showing Antall sysselsatte i 1-3 år gamle foretak series.
 
 
Tabell 4. Antall sysselsatte i foretak etablert siste 5 år - sett i forhold til samlet sysselsetting. 2007-2020. Valgt region
Region 
År (Ascending)
Syssel satte i alt 
Sysselsatte i foretak etablert siste 5 år 
Antall 
Andel 
Landet20072 484 000244 8769,86
Landet20082 525 000227 7069,02
Landet20092 497 000211 6468,48
Landet20102 517 000191 6617,61
Landet20112 562 000188 3057,35
Landet20122 589 000182 4527,05
Landet20132 619 000178 9346,83
Landet20142 650 000177 7836,71
Landet20152 587 704193 6037,48
Landet20162 591 903195 7067,55
Landet20172 625 555205 5947,83
Landet20182 681 955209 1307,80
Landet20192 700 493211 5997,84
Landet20202 681 541189 7167,07
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i foretak etablert siste 5 år. Valgt region.
The chart showing Antall sysselsatte i 1-5 år gamle foretak series.
 
 
Om tabellene
Logikken i tabellene er kanskje ikke åpenbar.
Derfor et eksempel:
Tabell 1 viser at det i 2019 fantes 73589 foretak som var etablert de siste tre årene - og som fortsatt var i drift i 2019. Det betyr altså at det per 1. januar 2019 fantes 73589 foretak som var nyregistrert i løpet av årene 2016,2017,2018 - og som fortsatt var i drift 1. januar 2019. Disse foretakene utgjorde 17,39 prosent av den samlede foretaksbestanden pr. 1. januar 2019.
Samme logikk gjelder for de andre årene i tabell 1.
Tilsvarende gjelder også i tabell 2 - men der dekkes altså foretak registrert de siste 5 årene før referanseåret.

Tabell 3 viser at foretak som ble nyregistert i løpet av årene 2016, 2017, 2018 hadde tilsammen 126220 sysselsatte året 2019.
Sysselsettingen i disse foretakene utgjorde 4,67 prosent av den samlede sysselsettingen i 2019.
Samme logikk gjelder for de andre årene i tabell 3.
Tilsvarende gjelder også i tabell 4 - men der dekkes altså foretak registrert de siste 5 årene før referanseåret.

Vær oppmerksom på de nyregistrerte foretakene ikke omfatter foretak primærnæringene og offentlig administrasjon. I statistikken over sysselsetting er imidleritd også sysselsatte i primærnæringer og offentlig administrasjon medregnet. Det betyr at de nyetablerte foretakenes andel av samlet sysselsetting måles lavt. Men hvis man tenker seg om gir dette på mange måter det mest interessante bilde av nyetableringenes betydning for sysselsettingen - tross alt.
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss