KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Befolkning siste år > Benchmarking Byer
Modulen rangerer landets byer etter antall innbyggere og befolkningsendringer siste år.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1. januar og endringer gjennom kalenderåret. 
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
Velg Landsdel >>>  

 
Antall innbyggere 1. januar 2023 og endringer i 2022. Valgte regioner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere (Descending)
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
0301 Oslo_Kommune2023709 0379 2101,312,917100,00
4601 Bergen2023289 3302 4000,85,27144,77
5001 Trondheim2023212 6602 1641,03,87444,45
1103 Stavanger2023146 0111 3120,92,66029,66
3201 Bærum2023129 8748920,72,36610,05
4204 Kristiansand2023115 5691 8321,62,10536,57
3301 Drammen2023103 2911 0181,01,8827,99
3205 Lillestrøm202391 5152 4202,71,6677,08
3107 Fredrikstad202384 4445520,71,5386,53
1108 Sandnes202382 5481 2431,51,50416,77
5501 Tromsø202377 9924480,61,42132,17
1507 Ålesund202367 5204060,61,23025,16
3907 Sandefjord202365 5746311,01,19515,28
3105 Sarpsborg202359 0388561,51,0764,57
3905 Tønsberg202358 5617671,31,06713,65
4003 Skien202355 9244110,71,01913,03
1804 Bodø202353 2594560,90,97022,09
3103 Moss202351 2409501,90,9343,97
3909 Larvik202348 2464691,00,87911,24
4203 Arendal202345 8913820,80,83614,52
1106 Haugesund202337 8554111,10,6907,69
4001 Porsgrunn202337 0564321,20,6758,64
1506 Molde202332 4464441,40,59112,09
3403 Hamar202332 3823831,20,5908,67
3101 Halden202331 7302860,90,5782,46
3305 Ringerike202331 4444331,40,5732,43
3407 Gjøvik202330 5632961,00,5578,18
3303 Kongsberg202328 7939143,30,5252,23
3405 Lillehammer202328 5601350,50,5207,64
3901 Horten202327 6821800,70,5046,45
3903 Holmestrand202326 2065252,00,4776,11
5503 Harstad202324 903990,40,45410,27
4202 Grimstad202324 5875702,40,4487,78
5035 Stjørdal202324 5412541,00,4475,13
1505 Kristiansund202324 1591460,60,4409,00
5006 Steinkjer202323 955-49-0,20,4365,01
4205 Lindesnes202323 4793321,40,4287,43
3420 Elverum202321 5681330,60,3935,77
1805 Narvik202321 515-15-0,10,3928,92
5601 Alta202321 3171730,80,3888,79
3401 Kongsvinger202317 966170,10,3274,81
4602 Kinn202317 179480,30,3132,66
1101 Eigersund202315 0111511,00,2733,05
5007 Namsos202314 923-78-0,50,2723,12
4005 Notodden202313 025-40,00,2373,04
5603 Hammerfest202311 310360,30,2064,66
4014 Kragerø202310 413620,60,1902,43
4206 Farsund20239 8602382,50,1803,12
4207 Flekkefjord20239 2161681,90,1682,92
4201 Risør20236 806711,10,1242,15
5607 Vadsø20235 593250,40,1022,31
5634 Vardø20231 933361,90,0350,80
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Fødte - døde og fødselsoverskudd. Valgt region. 2022
Region Navn 
År 
Fødsel og død 
Innbyggere årets utgang 
Fødte 
Døde 
Fødsels-overskudd (Descending)
0301 Oslo20228 4074 1524 255708 770
4601 Bergen20222 9622 206756289 337
5001 Trondheim20222 1481 438710212 671
1103 Stavanger20221 407988419146 039
1108 Sandnes202290151139082 553
5501 Tromsø202277748329477 991
4204 Kristiansand20221 125858267115 575
3201 Bærum20221 200975225129 868
3205 Lillestrøm202285265220091 517
1804 Bodø202248837511353 261
1507 Ålesund20226555609567 510
5601 Alta20222391528721 321
3301 Drammen202290382479103 306
4202 Grimstad20222642075724 587
5503 Harstad20222352062924 900
1106 Haugesund20223423172537 856
5035 Stjørdal20222121902224 540
1101 Eigersund20221541322215 015
3903 Holmestrand20222422251726 206
4205 Lindesnes2022210205523 481
4206 Farsund2022787449 861
5603 Hammerfest2022103110-711 311
4201 Risør20225768-116 813
1506 Molde2022258271-1332 451
5634 Vardø20221125-141 933
3905 Tønsberg2022495514-1958 583
5607 Vadsø20224969-205 598
4203 Arendal2022361387-2645 890
4602 Kinn2022133161-2817 181
5007 Namsos2022136165-2914 924
4207 Flekkefjord202291123-329 226
3105 Sarpsborg2022538573-3559 036
3303 Kongsberg2022209247-3828 790
1505 Kristiansund2022200241-4124 159
3907 Sandefjord2022521565-4465 576
3103 Moss2022434483-4951 232
4005 Notodden202295144-4913 029
4014 Kragerø202274128-5410 412
3420 Elverum2022169225-5621 565
4003 Skien2022479537-5855 932
4001 Porsgrunn2022309367-5837 062
3407 Gjøvik2022246310-6430 557
3405 Lillehammer2022222287-6528 564
3401 Kongsvinger2022149217-6817 969
3101 Halden2022226298-7231 735
3305 Ringerike2022262335-7331 437
5006 Steinkjer2022201274-7323 954
1806 Narvik2022167243-7621 515
3901 Horten2022209286-7727 674
3403 Hamar2022261340-7932 381
3107 Fredrikstad2022656813-15784 442
3909 Larvik2022353517-16448 246
   Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innenlands innflytting - utflytting - og innflyttingsoverskudd. Valgt region. 2022
Region Navn 
År 
Innenlands flytting 
Innbyggere årets utgang 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Innflytt-overskudd (Descending)
3205 Lillestrøm20226 7975 2631 53491 517
3103 Moss20222 7922 04774551 232
3105 Sarpsborg20222 8792 21666359 036
3905 Tønsberg20223 5413 06247958 583
3107 Fredrikstad20223 8193 39542484 442
3907 Sandefjord20222 8932 46942465 576
4204 Kristiansand20225 1154 714401115 575
3909 Larvik20221 9561 61234448 246
3903 Holmestrand20221 4621 12134126 206
4202 Grimstad20221 4461 19625024 587
4003 Skien20222 3482 10524355 932
3403 Hamar20222 0531 81623732 381
3101 Halden20221 3631 16320031 735
3301 Drammen20224 8344 637197103 306
4207 Flekkefjord20224332851489 226
4203 Arendal20221 7611 62114045 890
3407 Gjøvik20221 7741 64413030 557
1506 Molde20221 3371 2429532 451
3901 Horten20221 3611 2847727 674
4205 Lindesnes20227416776423 481
4201 Risør2022311257546 813
3405 Lillehammer20221 6371 5875028 564
5035 Stjørdal20221 0019544724 540
4014 Kragerø20224554094610 412
5634 Vardø202213697391 933
3420 Elverum20221 0761 0413521 565
1101 Eigersund20224534242915 015
5607 Vadsø2022222227-55 598
3401 Kongsvinger2022817822-517 969
4005 Notodden2022523532-913 029
5503 Harstad20221 0371 066-2924 900
1106 Haugesund20221 9021 936-3437 856
1505 Kristiansund2022837876-3924 159
1507 Ålesund20222 3992 449-5067 510
5601 Alta2022836907-7121 321
5006 Steinkjer2022870974-10423 954
5007 Namsos2022540655-11514 924
4206 Farsund2022317459-1429 861
3305 Ringerike20221 3861 529-14331 437
3201 Bærum20226 5646 765-201129 868
5603 Hammerfest2022495715-22011 311
1108 Sandnes20223 6803 920-24082 553
4602 Kinn2022422668-24617 181
5001 Trondheim20229 4619 711-250212 671
1806 Narvik2022708969-26121 515
4001 Porsgrunn20221 7592 135-37637 062
5501 Tromsø20223 1813 739-55877 991
1103 Stavanger20225 9716 721-750146 039
1804 Bodø20221 8502 652-80253 261
3303 Kongsberg20221 3612 288-92728 790
4601 Bergen202210 25011 630-1 380289 337
0301 Oslo202232 14835 442-3 294708 770
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandring - utvandring og innvandringsoverskudd. 2022
Region Navn 
År 
Inn- og Utvandring 
Innbyggere årets utgang 
Inn-vandring 
Ut-vandring 
Innvandr. over-skudd (Descending)
0301 Oslo202215 8257 8437 982708 770
4601 Bergen20225 3472 3163 031289 337
3303 Kongsberg20221 9801041 87628 790
5001 Trondheim20223 3281 6131 715212 671
1103 Stavanger20223 1281 4571 671146 039
4204 Kristiansand20221 6604901 170115 575
1804 Bodø20221 3492021 14753 261
1108 Sandnes20221 6085101 09882 553
4001 Porsgrunn20221 00213087237 062
3201 Bærum20221 9411 079862129 868
3301 Drammen20221 283526757103 306
5501 Tromsø20221 32561471177 991
3205 Lillestrøm20221 26757968891 517
3305 Ringerike202278414264231 437
1106 Haugesund202264021942137 856
4206 Farsund2022402253779 861
1506 Molde202248211536732 451
1507 Ålesund202274038935167 510
3905 Tønsberg202260827932958 583
4602 Kinn20223815732417 181
1806 Narvik20224088632221 515
3909 Larvik202249720828948 246
3107 Fredrikstad202267839528384 442
4203 Arendal202245618926745 890
4205 Lindesnes202236810326523 481
5603 Hammerfest20223417726411 311
4202 Grimstad20223276426324 587
3907 Sandefjord202268042725365 576
3103 Moss202254129524651 232
4003 Skien202241918523455 932
3105 Sarpsborg202252029422659 036
1505 Kristiansund20223138722624 159
3407 Gjøvik202233911522430 557
3403 Hamar202233911522432 381
5035 Stjørdal20222698518424 540
3901 Horten202228911717227 674
3903 Holmestrand202226810116726 206
3101 Halden202231615316331 735
5601 Alta202226710616121 321
3405 Lillehammer202230014615428 564
3420 Elverum20222469515121 565
5006 Steinkjer202223510812723 954
1101 Eigersund20221635910415 015
5503 Harstad2022182869624 900
3401 Kongsvinger20221941019317 969
4014 Kragerø202282136910 412
5007 Namsos2022108416714 924
4207 Flekkefjord20228624629 226
4005 Notodden2022122645813 029
5607 Vadsø20228328555 598
4201 Risør20226025356 813
5634 Vardø20222615111 933
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss