KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Befolkningsutvikling årlig > Din Region
Modulen viser den årlige befolkningsutviklingen siden 2000.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1. januar og endringer gjennom kalenderåret.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Befolkningsutvikling for valgt region.  1. januar 2000 til 1. januar 2023.
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20235 488 98463 7141,17100,000 
Landet20225 425 27033 9010,63100,000 
Landet20215 391 36923 7890,44100,000 
Landet20205 367 58039 3680,74100,000 
Landet20195 328 21232 5930,62100,000 
Landet20185 295 61937 3020,71100,000 
Landet20175 258 31744 3320,85100,000 
Landet20165 213 98548 1830,93100,000 
Landet20155 165 80256 7461,11100,000 
Landet20145 109 05657 7811,14100,000 
Landet20135 051 27565 4051,31100,000 
Landet20124 985 87065 5651,33100,000 
Landet20114 920 30562 1061,28100,000 
Landet20104 858 19958 9471,23100,000 
Landet20094 799 25262 0811,31100,000 
Landet20084 737 17156 0371,20100,000 
Landet20074 681 13440 9150,88100,000 
Landet20064 640 21933 8560,73100,000 
Landet20054 606 36328 9060,63100,000 
Landet20044 577 45725 2050,55100,000 
Landet20034 552 25228 1860,62100,000 
Landet20024 524 06620 6300,46100,000 
Landet20014 503 43624 9390,56100,000 
Landet20004 478 497  100,000 
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkning i valgt region.
The chart showing Series 1 series.
  Årlig befolkningsendring. Antall
The chart showing Series 1 series.
 
 
Fødte - døde og fødselsoverskudd
Region Navn 
År (Descending)
Fødsel og død 
Innbyggere årets utgang 
Fødte 
Døde 
Fødsels-overskudd 
Landet202251 48045 7745 7065 488 915
Landet202156 06042 00214 0585 425 077
Landet202052 97940 61112 3685 391 275
Landet201954 49540 68413 8115 367 350
Landet201855 12040 84014 2805 328 002
Landet201756 63340 77415 8595 295 525
Landet201658 89040 72618 1645 258 225
Landet201559 05840 72718 3315 213 935
Landet201459 08440 39418 6905 165 901
Landet201358 99541 28217 7135 109 061
Landet201260 25541 99318 2625 051 487
Landet201160 22041 39318 8274 986 167
Landet201061 44241 50019 9424 920 486
Landet200961 80741 45420 3534 858 251
Landet200860 49741 71918 7784 799 292
Landet200758 45941 95316 5064 737 298
Landet200658 54541 26117 2844 681 252
Landet200556 62941 12815 5014 640 279
Landet200456 81941 05915 7604 606 384
Landet200356 30042 37513 9254 577 401
Landet200255 30344 29011 0134 552 238
Landet200156 48343 82512 6584 524 024
Landet200059 01743 83715 1804 503 389
   Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Fødte og døde.
The chart showing Fødte series, Døde series.
  Innflytting og utflytting.
The chart showing Innflytting series, Utflytting series.
 
 
Innenlands innflytting - utflytting - og innflyttingsoverskudd
Region Navn 
År (Descending)
Innenlands flytting 
Innbyggere årets utgang 
Inn-flytting 
Ut-flytting 
Innflytt-overskudd 
Landet2022254 854254 85405 488 915
Landet2021260 345260 34505 425 077
Landet2020247 256247 25605 391 275
Landet2019243 581243 58105 367 350
Landet2018244 353244 35305 328 002
Landet2017248 528248 52805 295 525
Landet2016241 362241 36205 258 225
Landet2015245 735245 73505 213 935
Landet2014237 861237 86105 165 901
Landet2013234 795234 79505 109 061
Landet2012230 343230 34305 051 487
Landet2011226 361226 36104 986 167
Landet2010214 685214 68504 920 486
Landet2009200 494200 49404 858 251
Landet2008198 877198 87704 799 292
Landet2007210 679210 67904 737 298
Landet2006202 009202 00904 681 252
Landet2005193 615193 61504 640 279
Landet2004190 446190 44604 606 384
Landet2003190 893190 89304 577 401
Landet2002193 100193 10004 552 238
Landet2001201 851201 85104 524 024
Landet2000201 042201 04204 503 389
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandring - utvandring og innvandringsoverskudd.
Region Navn 
År (Descending)
Inn- og Utvandring 
Innbyggere årets utgang 
Inn-vandring 
Ut-vandring 
Innvandr. over-skudd 
Landet202290 47532 53657 9395 488 915
Landet202153 94734 29719 6505 425 077
Landet202038 07126 74411 3275 391 275
Landet201952 15326 82625 3275 367 350
Landet201852 48534 38218 1035 328 002
Landet201758 19236 84321 3495 295 525
Landet201666 80040 72426 0765 258 225
Landet201567 27637 47429 8025 213 935
Landet201470 03031 87538 1555 165 901
Landet201375 78935 71640 0735 109 061
Landet201278 57031 21547 3555 051 487
Landet201179 50132 46647 0354 986 167
Landet201073 85531 51042 3454 920 486
Landet200965 18526 53938 6464 858 251
Landet200866 96823 62543 3434 799 292
Landet200761 78022 12239 6584 737 298
Landet200645 79422 04523 7494 681 252
Landet200540 10321 68818 4154 640 279
Landet200436 41723 25013 1674 606 384
Landet200335 87824 65411 2244 577 401
Landet200240 07322 91417 1594 552 238
Landet200134 18626 2567 9304 524 024
Landet200036 50626 7949 7124 503 389
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandring og utvandring.
The chart showing Innvandring series, Utvandring series.
  Innvadringsoverskudd
The chart showing Series 1 series.
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss