KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Befolkning  > Framskrivninger > Endring fra 2018 til 2040 > Sammenlikne Byer
Modulen rangerer utvalgte byer etter befolkningsendringer fram til 2040 - basert på ulike framskrivningsalternativer.
Datagrunnlag: SSBs befolkningsframskrivninger  (juni 2018) - som viser folkemengde fram til 2040 på kommunenivå
Tabell 1 viser utvikling basert på SSBs normalalternativ - MMMM.
Tabell 2 viser utvikling basert på SSBs alternativ - uten netto innvandring - MMM0.
Tabell 3 viser utvikling basert på SSBs alternativ med ekstra høy innvandring - MMMH.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion - pluss andre regionale sammenlikninger finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > SSBs datagrunnlag finnes her
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     

   Velg Landsdel >>>  
 
<<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen valgt landsdel.

     
Tabell 1. Befolkningsframskrivninger. Normalalternativet (MMMM). Endring fra 2018 til 2040
Region/Kommune 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
5035 Stjørdal5 76924,123 96429 733
1106 Haugesund6 56217,737 16743 729
1804 Bodø8 72316,951 55860 281
5001 Trondheim28 03314,0199 595227 628
1101 Eigersund2 03013,614 89816 928
1505 Kristiansund2 49910,324 30026 799
5006 Steinkjer2 1298,724 56926 698
1507 Ålesund1 2997,417 55518 854
1103 Stavanger7 4295,3141 186148 615
5007 Namsos3242,115 28115 605
1506 Molde-282-5,64 9954 713
1806 Narvik-346-13,72 5222 176
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 1 og figurene nedenfor viser samlede befolkningsendringer fra år 2018 til år 2040 basert på SSBs befolkningsfremskrivninger i Normalalternativet - MMMM.

SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni 2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som «normalalternativet» - og det «mest sannsynlige».

Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.

Tabellene er i utgangspunktet sortert etter kolonnen som viser prosentvis endring. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere tabellene etter andre kolonner - stigende eller synkende.
     
     
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
  Antall innbyggere i år 2040 (MMMM)
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Befolkningsframskrivninger. Ingen netto innvandring (MMM0). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
5035 Stjørdal163 74315,623 96427 707
1106 Haugesund113 0308,237 16740 197
1804 Bodø183 8187,451 55855 376
1101 Eigersund116964,714 89815 594
5001 Trondheim168 2314,1199 595207 826
1505 Kristiansund153231,324 30024 623
5006 Steinkjer16960,424 56924 665
1507 Ålesund15-388-2,217 55517 167
5007 Namsos16-889-5,815 28114 392
1103 Stavanger11-9 540-6,8141 186131 646
1506 Molde15-639-12,84 9954 356
1806 Narvik18-537-21,32 5221 985
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 2 og figurene nedenfor viser samlede befolkningsendringer fra år 2018 til år 2040 basert på SSBs befolkningsfremskrivninger i alternativet uten netto innvandring - MMM0.

SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni 2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMM0» viser hvordan befolkningsutviklingen vil være uten netto innvandring - men eller basert på "normale" forutsetninger - som i normalalternativet.

Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.

Tabellene er i utgangspunktet sortert etter kolonnen som viser prosentvis endring. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere tabellene etter andre kolonner - stigende eller synkende.
     
     
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
  Antall innbyggere i år 2040 (MMM0)
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 3. Befolkningsframskrivninger. Høy innvandring (MMMH). Endring fra 2018 til 20140.
Region/Kommune 
Fylke Nr 
Endring fra 2018 til 2040 
Antall Innbyggere 
Antall 
Prosent (Descending)
2018 
2040 
5035 Stjørdal166 71328,023 96430 677
1106 Haugesund118 30422,337 16745 471
1804 Bodø1811 18721,751 55862 745
5001 Trondheim1637 11318,6199 595236 708
1101 Eigersund112 69018,114 89817 588
1505 Kristiansund153 57614,724 30027 876
5006 Steinkjer163 09412,624 56927 663
1507 Ålesund152 12712,117 55519 682
1103 Stavanger1115 56311,0141 186156 749
5007 Namsos169606,315 28116 241
1506 Molde15-99-2,04 9954 896
1806 Narvik18-247-9,82 5222 275
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 3 og figurene nedenfor viser samlede befolkningsendringer fra år 2018 til år 2040 basert på SSBs befolkningsfremskrivninger i alternativet med høy innvandring - MMMH.

SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Siste framskrivninger er fra juni 2018.
Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMH» viser hvordan befolkningsutviklingen vil være hvis innvandringen blir ekstra høy - men eller basert på "normale" forutsetninger - som i normalalternativet.

Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.

Tabellene er i utgangspunktet sortert etter kolonnen som viser prosentvis endring. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere tabellene etter andre kolonner - stigende eller synkende.
     
     
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Prosent (MMMH)
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Antall (MMMH)
The chart showing Series 1 series.
  Antall innbyggere i år 2040 (MMMH)
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss