KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Befolkning  > Framskrivninger 2018-2040 > Din Region
Modulen viser befolkningsutviklingen fram til år 2040 - basert på SSB's befolkningsframskrivninger.
Datagrunnlag: SSBs befolkningsframskrivninger  (juni 2018) - som viser folkemengde fram til 2040 på kommunenivå.
Tabell 1 viser utviklingen i antall innbyggere etter tre ulike fremskrivningsalternativer.
Tabell 2-4 viser befolkningsutviklingen, femårlige endringer og regionens andel av folketallet på landsbasis og i eget fylke.
Figur 3 og 4 viser innvandringens bidrag til befolkningsveksten ved ulike fremskrivningsalternativer.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Befolkningsutvikling 2000-2040. Alternative framskrivninger. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Alternative framskrivninger 2018-2040 
Normal alternativet 
Ingen netto innvandring 
Høy netto innvandrng 
Landet20004 478 4974 478 4974 478 497
Landet20054 606 3634 606 3634 606 363
Landet20104 858 1994 858 1994 858 199
Landet20155 165 8025 165 8025 165 802
Landet20185 295 6195 295 6195 295 619
Landet20205 367 6515 326 5475 377 985
Landet20255 550 7995 401 0855 596 663
Landet20305 735 4395 466 7855 829 356
Landet20355 906 5855 511 0086 068 643
Landet20406 056 2445 527 7106 305 774
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Befolkning 2000-2040. Alternative framskrivninger
The chart showing Normal series, Ingen innvandring series, Høy innvandring series.
     
     
Tabell 2. Befolkningsframskrivning. Normalalternativet.  2018 - 2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20004 478 49700,0100,0000,00
Landet20054 606 363127 8662,9100,0000,00
Landet20104 858 199251 8365,5100,0000,00
Landet20155 165 802307 6036,3100,0000,00
Landet20185 295 619129 8172,5100,0000,00
Landet20255 550 799255 1804,8100,0000,00
Landet20305 735 439184 6403,3100,0000,00
Landet20355 906 585171 1463,0100,0000,00
Landet20406 056 244149 6592,5100,0000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Befolkningsvekst som følge av innvandring - i normalalternativet. 2020-2040
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 3. Befolkningsframskrivning. Høy netto innvandring.  2018 - 2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20004 478 49700,0100,0000,00
Landet20054 606 363127 8662,9100,0000,00
Landet20104 858 199251 8365,5100,0000,00
Landet20155 165 802307 6036,3100,0000,00
Landet20185 295 619129 8172,5100,0000,00
Landet20255 596 663301 0445,7100,0000,00
Landet20305 829 356232 6934,2100,0000,00
Landet20356 068 643239 2874,1100,0000,00
Landet20406 305 774237 1313,9100,0000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Befolkningsvekst som følge av innvandring - med høy innvandring. 2020-2040
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 4. Befolkningsframskrivning. Ingen netto innvandring.  2018 - 2040.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20004 478 49700,0100,0000,00
Landet20054 606 363127 8662,9100,0000,00
Landet20104 858 199251 8365,5100,0000,00
Landet20155 165 802307 6036,3100,0000,00
Landet20185 295 619129 8172,5100,0000,00
Landet20255 401 085105 4662,0100,0000,00
Landet20305 466 78565 7001,2100,0000,00
Landet20355 511 00844 2230,8100,0000,00
Landet20405 527 71016 7020,3100,0000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss