KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Framskrivninger 2025-2050 > Din Region
Modulen viser befolkningsutviklingen fram til år 2050 - basert på SSB's befolkningsframskrivninger.
Datagrunnlag: SSBs befolkningsframskrivninger  (juni 2022) - som viser folkemengde fram til 2050 på kommunenivå.
Tabell 1 viser utviklingen i antall innbyggere etter tre ulike fremskrivningsalternativer.
Tabell 2-4 viser befolkningsutviklingen, femårlige endringer og regionens andel av folketallet på landsbasis og i eget fylke.
Figur 3 og 4 viser innvandringens bidrag til befolkningsveksten ved ulike fremskrivningsalternativer.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Befolkningsutvikling 2000-2050. Alternative framskrivninger. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Alternative framskrivninger 2025-2050 
Normal alternativet 
Ingen netto innvandring 
Høy netto innvandrng 
Landet20004 478 4974 478 4974 478 497
Landet20054 594 6174 594 6174 594 617
Landet20104 858 1994 858 1994 858 199
Landet20155 165 8025 165 8025 165 802
Landet20205 367 5805 367 5805 367 580
Landet20255 534 7575 459 3795 596 490
Landet20305 658 7015 507 4205 761 148
Landet20355 778 1995 544 2545 932 958
Landet20405 884 2475 566 5496 101 582
Landet20455 967 6435 565 9186 257 894
Landet20506 028 8305 541 7616 403 990
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkning 2000-2050. Alternative framskrivninger
The chart showing Normal series, Ingen innvandring series, Høy innvandring series.
  Befolkningsendring i normalalternativet. Antall. 5-års perioder
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Befolkningsframskrivning. Normalalternativet.  2025 - 2050.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Landet20004 478 497  100,000
Landet20054 594 617116 1202,6100,000
Landet20104 858 199263 5825,7100,000
Landet20155 165 802307 6036,3100,000
Landet20205 367 580201 7783,9100,000
Landet20255 534 757167 1773,1100,000
Landet20305 658 701123 9442,2100,000
Landet20355 778 199119 4982,1100,000
Landet20405 884 247106 0481,8100,000
Landet20455 967 64383 3961,4100,000
Landet20506 028 83061 1871,0100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Befolkningsvekst som følge av innvandring - i normalalternativet. 2025-2050
The chart showing Series 1 series.
  Befolkningsvekst som følge av innvandring - med høy innvandring. 2025-2050
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 3. Befolkningsframskrivning. Høy netto innvandring.  2025 - 2050.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Landet20004 478 497  100,000
Landet20054 594 617116 1202,6100,000
Landet20104 858 199263 5825,7100,000
Landet20155 165 802307 6036,3100,000
Landet20205 367 580201 7783,9100,000
Landet20255 596 490228 9104,3100,000
Landet20305 761 148164 6582,9100,000
Landet20355 932 958171 8103,0100,000
Landet20406 101 582168 6242,8100,000
Landet20456 257 894156 3122,6100,000
Landet20506 403 990146 0962,3100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 4. Befolkningsframskrivning. Ingen netto innvandring.  2025 - 2050.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Landet20004 478 497  100,000
Landet20054 594 617116 1202,6100,000
Landet20104 858 199263 5825,7100,000
Landet20155 165 802307 6036,3100,000
Landet20205 367 580201 7783,9100,000
Landet20255 459 37991 7991,7100,000
Landet20305 507 42048 0410,9100,000
Landet20355 544 25436 8340,7100,000
Landet20405 566 54922 2950,4100,000
Landet20455 565 918-6310,0100,000
Landet20505 541 761-24 157-0,4100,000
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss