KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Bygg og Bolig  > Boforhold etter innvandringsbakgrunn > > Din Region
Modulen viser boforhold for innvandrere sammenliknet med etnisk norske uten innvandrerbakgrunn.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold  - som ble etablert i 2015.
Modulen viser antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Bosatte personer etter eierstatus for bolig - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2017
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 177 3104 475 758373 337328 225
Selveier3 655 3563 340 113151 545163 698
Andels- /Aksjeeier605 602513 22362 77029 609
Leier916 362622 422159 022134 918
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Selveier70,674,640,649,9
Andels- /Aksjeeier11,711,516,89,0
Leier17,713,942,641,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Bosatte personer i alt etter eierstatus for bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
     
     
Etnisk norske etter eierstatus for bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Vestlige innvandrere etter eierstatus for bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Ikke-vestlige innvandrere etter eierstatus for bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
     
     
Tabell 2. Bosatte personer etter bygningstype - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2017
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 177 3104 475 758373 337328 225
Enebolig2 932 5662 664 383112 206155 968
Tomannsbolig502 217422 89342 44636 915
Rekkehus607 754518 00753 18836 554
Blokkleilighet985 044760 773144 02180 261
Annet149 729109 70221 47618 527
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Enebolig56,659,530,147,5
Tomannsbolig9,79,411,411,2
Rekkehus11,711,614,211,1
Blokkleilighet19,017,038,624,5
Annet2,92,55,85,6
  Bosatte personer i alt etter boligtype. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
     
     
Etnisk norske etter boligtype. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
  Vestlige innvandrere etter boligtype. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
  Ikke-vestlige innvandrere etter boligtype. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
     
     
Tabell 3. Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2017
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 177 3104 475 758373 337328 225
Romslig4 524 0004 020 302249 503254 195
Trangt535 390366 430112 49556 465
Uoppgitt117 92089 06511 35117 504
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Romslig87,489,866,877,4
Trangt10,38,230,117,2
Uoppgitt2,32,03,05,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Personer i alt med romslig og trangbodd bolig 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
     
     
Etnisk norske med romslig og trangbodd bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
  Vestlige innvandrere med romslig og trangbodd bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
  Ikke-vestlige innvandrere med romslig og trangbodd bolig. 2017. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss