KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bygg og Bolig  > Boforhold etter innvandringsbakgrunn > > Din Region
Modulen viser boforhold for innvandrere sammenliknet med etnisk norske uten innvandrerbakgrunn.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold  - som ble etablert i 2015.
Modulen viser antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Bosatte personer etter eierstatus for bolig - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2021
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 312 0974 543 470424 808343 819
Selveier3 745 8633 382 702180 997182 164
Andels- /Aksjeeier603 574507 31665 59630 662
Leier962 660653 452178 215130 993
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Selveier70,574,542,653,0
Andels- /Aksjeeier11,411,215,48,9
Leier18,114,442,038,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Bosatte personer i alt etter eierstatus for bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Etnisk norske etter eierstatus for bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
 
 
Fødte - døde og fødselsoverskudd
   Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Vestlige innvandrere etter eierstatus for bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Ikke-vestlige innvandrere etter eierstatus for bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
 
 
Tabell 2. Bosatte personer etter bygningstype - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2021
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 312 0974 543 470424 808343 819
Enebolig2 919 7702 625 620130 668163 489
Tomannsbolig518 435429 92849 44039 109
Rekkehus638 000537 63460 94139 409
Blokkleilighet1 069 770828 477158 57382 714
Annet166 102121 81125 18619 098
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Enebolig55,057,830,847,6
Tomannsbolig9,89,511,611,4
Rekkehus12,011,814,311,5
Blokkleilighet20,118,237,324,1
Annet3,12,75,95,6
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innvandring - utvandring og innvandringsoverskudd.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Bosatte personer i alt etter boligtype. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
  Etnisk norske etter boligtype. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
 
 
Vestlige innvandrere etter boligtype. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
  Ikke-vestlige innvandrere etter boligtype. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
 
 
Tabell 3. Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2021
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 312 0974 543 470424 808343 819
Romslig4 706 5214 130 967295 739279 815
Trangt523 059350 871120 04252 146
Uoppgitt82 49761 6129 02911 856
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Romslig88,690,969,681,4
Trangt9,87,728,315,2
Uoppgitt1,61,42,13,4
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Personer i alt med romslig og trangbodd bolig 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
  Etnisk norske med romslig og trangbodd bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
 
 
Vestlige innvandrere med romslig og trangbodd bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
  Ikke-vestlige innvandrere med romslig og trangbodd bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss