KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bygg og Bolig  > Boforhold etter innvandringsbakgrunn > > Din Region
Modulen viser boforhold for innvandrere sammenliknet med etnisk norske uten innvandrerbakgrunn.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold  - som ble etablert i 2015.
Modulen viser antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Bosatte personer etter eierstatus for bolig - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2018
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 218 1554 494 674393 000330 481
Selveier3 681 9663 353 765159 652168 549
Andels- /Aksjeeier604 579511 15863 73829 683
Leier931 610629 751169 610132 249
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Selveier70,674,640,651,0
Andels- /Aksjeeier11,611,416,29,0
Leier17,914,043,240,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Bosatte personer i alt etter eierstatus for bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
     
     
Etnisk norske etter eierstatus for bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Vestlige innvandrere etter eierstatus for bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Ikke-vestlige innvandrere etter eierstatus for bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
     
     
Tabell 2. Bosatte personer etter bygningstype - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2018
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 218 1554 494 674393 000330 481
Enebolig2 933 9492 657 236118 985157 743
Tomannsbolig506 512424 22245 01837 249
Rekkehus616 458523 13056 52236 823
Blokkleilighet1 005 741776 571149 13680 039
Annet155 493113 51523 33918 627
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Enebolig56,259,130,347,7
Tomannsbolig9,79,411,511,3
Rekkehus11,811,614,411,1
Blokkleilighet19,317,337,924,2
Annet3,02,55,95,6
  Bosatte personer i alt etter boligtype. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
     
     
Etnisk norske etter boligtype. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
  Vestlige innvandrere etter boligtype. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
  Ikke-vestlige innvandrere etter boligtype. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
     
     
Tabell 3. Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd - etter innvandringsbakgrunn. Antall og andel. 2018
[Collapse]0000 Landet
AltEtnisk_norskeIkke_VestligeVestlige
I alt5 218 1554 494 674393 000330 481
Romslig4 571 8054 049 132263 380259 293
Trangt540 149365 913118 95155 285
Uoppgitt106 19979 60910 68115 909
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0100,0100,0
Romslig87,690,167,078,5
Trangt10,48,130,316,7
Uoppgitt2,01,82,74,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Personer i alt med romslig og trangbodd bolig 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
     
     
Etnisk norske med romslig og trangbodd bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
  Vestlige innvandrere med romslig og trangbodd bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
  Ikke-vestlige innvandrere med romslig og trangbodd bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss