KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Bygg og Bolig  > Boforhold > > Din Region
Modulen belyser innbyggernes boforhold fra ulike perspektiver.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold  - som ble etablert i 2015.
Modulen viser (foreløpig) antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Bosatte personer etter eierstatus for bolig. Antall og andel. 2021
0000 Landet
I alt5 312 097
Selveier3 745 863
Andels-/Aksjeeier603 574
Leier962 660
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt100,0
Selveier70,5
Andels- /Aksjeeier11,4
Leier18,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel bosatte personer etter eierstatus for bolig. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
     
     
Tabell 2. Bosatte personer etter bygningstype. Antall og andel. 2021
0000 Landet
I alt5 312 097
Enebolig2 919 770
Tomannsbolig518 435
Rekkehus638 000
Blokkleilighet1 069 770
Annet166 102
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt100,0
Enebolig55,0
Tomannsbolig9,8
Rekkehus12,0
Blokkleilighet20,1
Annet3,1
  Andel bosatte personer etter bygningstype. 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
     
     
Tabell 3. Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd. Antall og andel. 2021
0000 Landet
I alt5 312 097
Romslig4 706 521
Trangt523 059
Uoppgitt82 497
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt100,0
Romslig88,6
Trangt9,8
Uoppgitt1,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel personer med romslig og trangbodd bolig 2021. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss