KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bygg og Bolig  > Boforhold > > Din Region
Modulen belyser innbyggernes boforhold fra ulike perspektiver.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold  - som ble etablert i 2015.
Modulen viser (foreløpig) antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet.
Vær oppmerksom på at statistikken publiseres bare for kommuner med minst 10000 innbyggere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Bosatte personer etter eierstatus for bolig. Antall og andel. 2018
0000 Landet
I alt5 218 155
Selveier3 681 966
Andels-/Aksjeeier604 579
Leier931 610
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt100,0
Selveier70,6
Andels- /Aksjeeier11,6
Leier17,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel bosatte personer etter eierstatus for bolig. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
     
     
Tabell 2. Bosatte personer etter bygningstype. Antall og andel. 2018
0000 Landet
I alt5 218 155
Enebolig2 933 949
Tomannsbolig506 512
Rekkehus616 458
Blokkleilighet1 005 741
Annet155 493
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt100,0
Enebolig56,2
Tomannsbolig9,7
Rekkehus11,8
Blokkleilighet19,3
Annet3,0
  Andel bosatte personer etter bygningstype. 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
     
     
Tabell 3. Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd. Antall og andel. 2018
0000 Landet
I alt5 218 155
Romslig4 571 805
Trangt540 149
Uoppgitt106 199
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt100,0
Romslig87,6
Trangt10,4
Uoppgitt2,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel personer med romslig og trangbodd bolig 2018. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss