KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bygg og Bolig  > Boforhold > > Din Region
Modulen belyser innbyggernes boforhold fra ulike perspektiver.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte statistikk over boforhold .
Modulen viser (foreløpig) antall og andel innbyggere etter eierstatus, boligtype og trangboddhet. 
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Bosatte personer etter eierstatus for bolig. Antall og andel. 2021 og 2023
[Collapse]0000 Landet
20212023
I alt5 312 0975 406 511
Selveier3 745 8633 799 305
Andels-/Aksjeeier603 574612 637
Leier962 660994 569
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0
Selveier70,570,3
Andels- /Aksjeeier11,411,3
Leier18,118,4
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel bosatte personer etter eierstatus for bolig. 2023. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Andel bosatte personer etter bygningstype. 2023. Prosent. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Tomanns series, Rekkehus series, Blokk series, Annet series.
 
 
Tabell 2. Bosatte personer etter bygningstype. Antall og andel. 2021 og 2023
[Collapse]0000 Landet
20212023
I alt5 312 0975 406 511
Enebolig2 919 7702 933 332
Tomannsbolig518 435526 624
Rekkehus638 000657 129
Blokkleilighet1 069 7701 117 866
Annet166 102171 552
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0
Enebolig55,054,3
Tomannsbolig9,89,7
Rekkehus12,012,2
Blokkleilighet20,120,7
Annet3,13,2
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 3. Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd. Antall og andel. 2021 og 2023
[Collapse]0000 Landet
20212023
I alt5 312 0975 406 511
Romslig4 706 5214 805 370
Trangt523 059524 943
Uoppgitt82 49776 190
Andeler. Prosentkr 0,00kr 0,00
I alt100,0100,0
Romslig88,688,9
Trangt9,89,7
Uoppgitt1,61,4
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel personer med romslig og trangbodd bolig 2023. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
   
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss