KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bygg og Bolig  > Antall boliger > Utvikling 2006-2019 > Din Region
Modulen viser den årlige utviklingen i antall registrerte boliger siden 2006.
Modulen bygger på SSBs statistikk over boligmassen  - som igjen bygger på data fra Kartverket.
Den viser utviklingen i antall boliger, årlige endringer og regionens andel av boligmassen på landsbasis og i eget fylke
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     

   Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Antall boliger i alt i valgt region.  2006 - 2019.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall boliger 
Endring fra forrige år 
%-Andel av boligene i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20062 214 770  100,000 
Landet20072 242 65127 8811,3100,000 
Landet20082 274 36231 7111,4100,000 
Landet20092 300 73926 3771,2100,000 
Landet20102 323 92523 1861,0100,000 
Landet20112 343 01019 0850,8100,000 
Landet20122 368 76225 7521,1100,000 
Landet20132 399 27430 5121,3100,000 
Landet20142 426 76727 4931,1100,000 
Landet20152 456 30429 5371,2100,000 
Landet20162 485 35329 0491,2100,000 
Landet20172 515 58930 2361,2100,000 
Landet20182 547 73232 1431,3100,000 
Landet20192 581 15533 4231,3100,000 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall boliger i valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
Årlig tilvekst i antall boliger. Valgt region. Antall
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av antall boliger i landet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av antall boliger i eget fylke. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss