KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Bygg og Bolig  > Boligbygging og befolkningsvekst > Din Region
Modulen illustrerer forholdet mellom boligbygging og befolkningsvekst i årene siden 2000.
Modulen viser antall fullførte nye boliger og antall nye innbyggere i regionene.
Forholdstallet nye innbyggere per ny bolig er en indikator på balansen mellom boligbygging og folkevekst.
Vi vet at en gjennomsnittlig husholdning består av om lag 2,2 personer.
Høye tall over tid for personer per ny bolig kan tyde på mangelfull boligbygging.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Boligbygging og befolkningsvekst. Nye boliger og nye innbyggere - og innbyggere per ny bolig. Valgt region. 2000 - 2022.
Region/Kommune 
År (Descending)
Nye boliger og nye innbyggere: 
Nye innbyggere  
Nye boliger 
Nye innbyggere 
per ny bolig 
Landet202228 68640 4681,41
Landet202129 45832 3531,10
Landet202030 94031 9171,03
Landet201931 59136 4211,15
Landet201831 26538 0761,22
Landet201729 69643 2721,46
Landet201628 54449 7541,74
Landet201528 23654 2371,92
Landet201427 60359 9772,17
Landet201324 91062 9172,53
Landet201221 35964 3593,01
Landet201119 83162 2063,14
Landet201022 70461 0452,69
Landet200927 06959 0222,18
Landet200829 36853 0111,81
Landet200729 67043 6031,47
Landet200627 23634 5591,27
Landet200524 85329 3221,18
Landet200422 25327 4321,23
Landet200322 17324 6741,11
Landet200221 52724 5851,14
Landet200121 52724 5851,14
Landet200021 41822 7851,06
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt. 2022 = Snitt 2020-2022 osv bakover
 
 
Nye boliger og nye innbyggere*). Valgt region. 2000-2022
The chart showing Nye boliger series, Nye innbyggere series.

*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt
  Nye innbyggere per ny bolig. Valgt region. 2000-2022
The chart showing Nye innbyggere per ny bolig series.

*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt
 
 
Om modulen
Modulen viser forholdet mellom fullførte nye boliger og antallet nye innbyggere i kommuner og regioner. Dette illustrerer balansen mellom boligbygging og befolkningsvekst. Vi vet at en gjennomsnittlig husholdning består av om lag 2,2 personer i gjennomsnitt.
hvis det over tid er flere nye innbyggere per ny bolig enn dette vil det være mangel på nye boliger - og press på boligmarkedet.
Boligbyggingen svinger naturlig nok en del fra år til år - med spesielt store utslag i små kommuner. Derfor har vi valgt å regne både boligbyggingen og befolkningsveksten som 3-årlig gjennomsnitt. Det jevner ut de årlige svingene.
Vær oppmerksom på at kommuner med nedgang i folketallet vil ha et negativt forhold mellom boligbygging g folkevekst. Dette gir jo egentlig ingen mening - men illustrerer at boligtilgangen bedres...
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss