KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Helse  > Sykefravær for kvinner og menn > Din Region
Modulen viser utviklingen i legemeldt sykefravær - for kvinner og menn og etter kvartal.
Modulen bygger på Statistikk fra SSB og NAV .
Tabell 1 og 2 viser hvordan sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager på kvartalsbasis.
Tabell 3 viser gjennomsnittlig sykefravær og samlet antall sykefraværsdager på årsbasis.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Legemeldt sykefravær. Kvartaler. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Valgt region. 2015-2019
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
K1 
K2 
K3 
K4 
K1 
K2 
K3 
K4 
Landet20155,44,94,35,16 905 3656 005 2275 971 0876 982 487
Landet20165,24,94,25,16 682 2906 400 2716 045 4377 114 107
Landet20175,54,94,35,27 596 1956 149 6506 129 5197 248 028
Landet20185,54,84,25,17 562 7316 386 5676 149 7327 367 614
Landet20195,54,94,30,07 612 8906 344 2536 461 0940
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
  1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
     
     
2. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  3. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
     
     
Tabell 2. Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent*). Kvartaler. Kvinner og menn.  Valgt region. 2015-2019
Region/Kommune 
År (Ascending)
1. kvartal 
2. kvartal 
3. kvartal 
4. kvartal 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Landet20157,14,06,43,65,43,36,63,8
Landet20166,83,96,33,65,33,36,63,9
Landet20177,14,16,43,65,43,36,83,9
Landet20187,24,26,23,65,33,36,73,8
Landet20197,24,06,43,65,53,30,00,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
  Årsgjennomsnitt. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
     
     
Tabell 3. Legemeldt sykefravær på årsbasis. Kvinner og menn. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Valgt region. 2015-2018
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Landet20154,96,43,725 864 16615 367 42010 496 746
Landet20164,86,23,726 242 10515 577 26110 664 844
Landet20175,06,43,727 123 39216 179 99610 943 396
Landet20184,96,33,727 466 64416 329 37011 137 274
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
  Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn. Valgt region.
The chart showing Kvinner series, Menn series.
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss