KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Inntekt og Formue  > Bruttoinntekt Kvinner og Menn > 2022 > Byer
Modulen rangerer byer etter inntekt og inntektsforskjeller for kvinner og menn.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser årlig endring i inntekten for kvinner og menn.
Modulen viser også kvinners inntekt som andel av menns inntekt.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
   Velg Landsdel >>>     <<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen valgt landsdel.
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner og menn. Valgte regioner. 2022.
Region/Kommune 
År 
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Endring Kroner 
Endring Prosent 
Menn (Descending)
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
3024 Bærum2022930 500601 200-55 4008 100-5,61,4
1103 Stavanger2022767 700504 8004 40020 9000,64,3
0301 Oslo2022741 700528 100-39 4007 700-5,01,5
1108 Sandnes2022705 500454 1003 40017 5000,54,0
3030 Lillestrøm2022655 500470 2001 60015 7000,23,5
3006 Kongsberg2022651 200447 100-11 0009 700-1,72,2
4601 Bergen2022649 400467 600-11 80017 900-1,84,0
3803 Tønsberg2022649 200450 600-11 20015 300-1,73,5
1507 Ålesund2022647 500439 700-1 10014 700-0,23,5
1106 Haugesund2022640 300444 20012 30019 3002,04,5
1101 Eigersund2022639 200408 900-2 20012 600-0,33,2
4602 Kinn2022634 100426 800-4 30015 600-0,73,8
3802 Holmestrand2022633 400440 10013 40018 2002,24,3
5001 Trondheim2022627 900464 4002 90018 6000,54,2
1506 Molde2022625 600450 600-2 20015 800-0,43,6
5406 Hammerfest2022624 100485 80043 70023 7007,55,1
3806 Porsgrunn2022618 900419 700-3 70016 300-0,64,0
1804 Bodø2022618 400471 700-5 70010 700-0,92,3
5401 Tromsø2022617 500482 00019 70021 4003,34,7
3005 Drammen2022617 200437 200-10 20016 400-1,63,9
3804 Sandefjord2022615 600414 900-10 70017 200-1,74,3
4206 Farsund2022614 600392 70019 30012 5003,23,3
3805 Larvik2022611 300430 5009 70031 6001,67,9
1505 Kristiansund2022610 200423 90014 60013 7002,53,3
3403 Hamar2022608 900453 400-2 70017 400-0,44,0
5403 Alta2022607 800451 60030 50020 0005,34,6
4207 Flekkefjord2022604 200398 2008 80011 4001,53,0
4204 Kristiansand2022603 400416 2001 3009 8000,22,4
3002 Moss2022600 100441 600-700-3 700-0,1-0,8
3405 Lillehammer2022597 900445 4004 10021 1000,75,0
5402 Harstad2022597 200448 4004 50016 8000,83,9
5035 Stjørdal2022594 800429 70028 40024 2005,06,0
4205 Lindesnes2022593 500404 900-2 00019 400-0,35,0
4203 Arendal2022589 900416 8006 80016 0001,24,0
4202 Grimstad2022586 700405 700-4 10011 600-0,72,9
3807 Skien2022586 300423 600-8 10019 800-1,44,9
3801 Horten2022585 000415 10024 60018 7004,44,7
3814 Kragerø2022584 400395 50037 70013 6006,93,6
3007 Ringerike2022580 400420 100-4 5003 600-0,80,9
3004 Fredrikstad2022579 700416 800-4 40015 500-0,83,9
4201 Risør2022568 900405 400-9 50027 000-1,67,1
5007 Namsos2022565 900433 10015 80016 7002,94,0
3401 Kongsvinger2022565 300409 900-22 20017 300-3,84,4
3407 Gjøvik2022562 700426 2007 20018 4001,34,5
3420 Elverum2022560 900421 5004 00018 7000,74,6
3003 Sarpsborg2022558 100404 5001 40019 4000,35,0
3808 Notodden2022557 300410 200-70016 800-0,14,3
5405 Vadsø2022556 000472 30027 10027 7005,16,2
5006 Steinkjer2022555 200410 30017 10015 7003,24,0
3001 Halden2022545 500400 40010 00018 9001,95,0
5404 Vardø2022516 300408 40036 60018 6007,64,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Inntektsforskjell mellom menn og kvinner. Menns bruttoinntekt minus kvinners bruttoinntekt. 2022. 1000 Kroner
The chart showing Series 1 series.
*) Menns bruttoinntekt minus kvinners bruttoinntekt.
     
     
Tabell 2. Inntektsforskjeller mellom kvinner og menn. Valgte regioner. 2022.
Region/Kommune 
År 
Kvinners inntekt i prosent av menns inntekt (Descending)
Inntektsforskjell mellom menn og kvinner*). Kroner 
Bruttoinntekt Gjennomsnitt. Kr. 
Menn 
Kvinner 
5405 Vadsø202285,083 700556 000472 300
5404 Vardø202279,1107 900516 300408 400
5401 Tromsø202278,1135 500617 500482 000
5406 Hammerfest202277,8138 300624 100485 800
5007 Namsos202276,5132 800565 900433 100
1804 Bodø202276,3146 700618 400471 700
3407 Gjøvik202275,7136 500562 700426 200
3420 Elverum202275,2139 400560 900421 500
5402 Harstad202275,1148 800597 200448 400
3405 Lillehammer202274,5152 500597 900445 400
3403 Hamar202274,5155 500608 900453 400
5403 Alta202274,3156 200607 800451 600
5001 Trondheim202274,0163 500627 900464 400
5006 Steinkjer202273,9144 900555 200410 300
3808 Notodden202273,6147 100557 300410 200
3002 Moss202273,6158 500600 100441 600
3001 Halden202273,4145 100545 500400 400
3401 Kongsvinger202272,5155 400565 300409 900
3003 Sarpsborg202272,5153 600558 100404 500
3007 Ringerike202272,4160 300580 400420 100
3807 Skien202272,3162 700586 300423 600
5035 Stjørdal202272,2165 100594 800429 700
1506 Molde202272,0175 000625 600450 600
4601 Bergen202272,0181 800649 400467 600
3004 Fredrikstad202271,9162 900579 700416 800
3030 Lillestrøm202271,7185 300655 500470 200
4201 Risør202271,3163 500568 900405 400
0301 Oslo202271,2213 600741 700528 100
3801 Horten202271,0169 900585 000415 100
3005 Drammen202270,8180 000617 200437 200
4203 Arendal202270,7173 100589 900416 800
3805 Larvik202270,4180 800611 300430 500
3802 Holmestrand202269,5193 300633 400440 100
1505 Kristiansund202269,5186 300610 200423 900
3803 Tønsberg202269,4198 600649 200450 600
1106 Haugesund202269,4196 100640 300444 200
4202 Grimstad202269,2181 000586 700405 700
4204 Kristiansand202269,0187 200603 400416 200
3006 Kongsberg202268,7204 100651 200447 100
4205 Lindesnes202268,2188 600593 500404 900
1507 Ålesund202267,9207 800647 500439 700
3806 Porsgrunn202267,8199 200618 900419 700
3814 Kragerø202267,7188 900584 400395 500
3804 Sandefjord202267,4200 700615 600414 900
4602 Kinn202267,3207 300634 100426 800
4207 Flekkefjord202265,9206 000604 200398 200
1103 Stavanger202265,8262 900767 700504 800
3024 Bærum202264,6329 300930 500601 200
1108 Sandnes202264,4251 400705 500454 100
1101 Eigersund202264,0230 300639 200408 900
4206 Farsund202263,9221 900614 600392 700
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Menns bruttoinntekt minus kvinners bruttoinntekt.
  Inntektsforskjell*) mellom menn og kvinner. Kvinners bruttoinntekt i prosent av menns bruttoinntekt. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 *) Kvinners bruttoinntekt i prosent av menns bruttoinntekt.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss