KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Husholdningenes formue og gjeld > Din Region
Modulen viser størrelsen på husholdningenes formue og gjeld.
Modulen bygger på SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Modulen viser andel husholdninger i ulike formuesintervaller - målt ved netto formuen.
Modulen belyser også husholdningenes gjeld - målt som gjeld i forhold til inntekt.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Formue netto. Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgt region. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hushold 
Andel hushold etter nettoformuens størrelse*). Prosent 
<250 
250-499 
500-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-3999 
4000+ 
Landet20112 206 16833,55,810,518,413,07,411,4
Landet20122 245 46032,05,510,118,013,28,013,1
Landet20132 267 33632,15,29,717,413,08,214,3
Landet20142 298 92232,25,39,616,912,88,215,0
Landet20152 317 36131,35,09,116,412,78,616,8
Landet20162 341 29230,74,88,515,712,58,918,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Formuesintervaller i 1000 kr
  Andel hushold etter nettoformuens størrelse. Valgt region. Prosent
The chart showing < 250 series, 250-499 series, 500-999 series, 1000-1999 series, 2000-2999 series, 4000+ series.
 *) Formuesintervaller i 1000 kr
     
     
Tabell 2. Gjeld i forhold til inntekt. Andel hushold etter andel gjeld i forhold til inntekt. Valgt region. Prosent
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall hushold 
Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Prosent 
Ingen gjeld 
Inntil 1 x inntekt 
1-2 x inntekt 
2-3 x inntekt 
3 x inntekt eller mer 
Landet20092 152 0311735201414
Landet20102 172 0631734201514
Landet20112 206 1681734201515
Landet20122 245 4601634191515
Landet20132 267 3361634191516
Landet20142 298 9221633191516
Landet20152 317 3611633191517
Landet20162 341 2921533181518
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel hushold etter gjeld i forhold til inntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Ingen gjeld series, inntil 1 x inntekt series, 1-2 x inntekt series, 2-3 x inntekt series, 3 x inntekt eller mer series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss