KommuneProfilen
        ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune 
     Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> Befolkning  > Bosetting og areal > DinRegion
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om bosetting og areal for kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Sammenlikning og rangering av kommuner og regioner etter samme kjennemerker finnes fra menyen nedenfor
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 

  Tettbygd og spredtbygd befolkning

 
Antall og andel innbyggere som bor tettbygd og spredtbygd
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere i alt 
Antall som bor tettbygd og spredtbygd 
Andel som bor tettbygd og spredtbygd (%) 
Tett 
Spredt 
Ukjent 
Tett 
Spredt 
Ukjent 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall innbyggere som bor tettbygd og spredtbygd
The chart showing Tett series, Spredt series.
  Andel innbyggere som bor tettbygd og spredtbygd. Prosent
The chart showing Tett series, Spredt series.
 
 
Innbyggere per kvadratkilometer (km2) - i alt og i tettbygde og spredtbygde områder
Region/Kommune 
År (Ascending)
Innbyggere per km2 
På samlet landareal 
I tettbygd areal 
I spredtbygd areal 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Innbyggere per kvadratkilometer landareal - samlet
The chart showing Innbyggere per km2 series.
  Innbyggere per kvadratkilometer i tettbygde områder
The chart showing Innbyggere per km2 tettbygd series.
 
 
 

  Landareal - fordelt på tettbygd og spredtbygd

 
 
Landareal fordelt på tettbygd og spredtbygd område
Region/Kommune 
År (Ascending)
Land areal ialt (km2) 
Landareal tettbygd og spredtbygd (km2) 
Andel landareal tettbygd og spredtbygd (%) 
Tett 
Spredt 
Tett 
Spredt 
No data to display
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Landareal - tettbygd og spredtbygd. Prosent. 2017
The chart showing Spredt areal series, Tett areal series.
  Andel tettbygd areal. Prosent
The chart showing Andel tettbygd areal series.
 
 
 

  Landareal etter type

 
 
Areal etter type. Kvadratkilometer (km2). 2017 
Grand Total
Areal_Alt0,00
Boliger0,00
Hytte og fritidsbolig0,00
Landbruks bebyggelse0,00
Næringsvirksomhet0,00
Skole/Undervisning0,00
Helse/Sosial0,00
Kultur0,00
Transport, tele mv0,00
Forsvar/beredskap0,00
Bebyggelse uklassifisert0,00
Park, grøntområde, idrett0,00
Jordbruksareal0,00
Skog0,00
Åpen fastmark0,00
Våtmark0,00
Fjell, blokkmark mv0,00
Varig snø og is0,00
Ferskvann0,00
Uklassifisert0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Areal etter type. Prosent. 2017 
Grand Total
Areal_Alt0,00
Bolig_Andel0,00
Hytte0,00
Landbruk_Andel0,00
Naring_Andel0,00
Undervisn_Andel0,00
Helse_Andel0,00
Kultur_Andel0,00
Transport_Andel0,00
Beredskap_Andel0,00
Bebygg_Uklass_Andel0,00
Gront_Andel0,00
Jordbruk_Andel0,00
Skog_Andel0,00
Open_Fastmark_Andel0,00
Vatmark_Andel0,00
Fjell_Andel0,00
Sno_Is_Andel0,00
Ferskvann_Andel0,00
Uklass_Andel0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Vernet areal

 
 
Vernet areal etter type. Kvadratkilometer (km2). 2017
The chart showing Nasjonalpark series, Naturreservat series, Landskapsvern series, Annet fredet series.
  Vernet areal etter type. Prosent. 2017
The chart showing Nasjonalpark series, Naturreservat series, Landskapsvern series, Annet fredet series.
 
 
Vernet areal - etter type. Kvadratkilometer (km2). 2017 
Grand Total
Areal_Alt0,00
Vernet_Alt0,00
Nasjonalpark0,00
Naturreservat0,00
Landskapsvern0,00
Andre_fredet0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Vernet areal - etter type. Prosent. 2017 
Grand Total
Areal_Alt0,00
Vernet_Alt_Andel0,00
Nasjonalpark_Andel0,00
Naturreservat_Andel0,00
Landskapsvern_Andel0,00
Andre_fredet_Andel0,00
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss