KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

> Befolkning  > Innflyttere med innvandrerbakgrunn > DinRegion
Modulen belyser innenlands innflytting av personer med innvandrerbakgrunn. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Sammenlikning og rangering av kommuner og regioner etter samme kjennemerker finnes fra menyen nedenforSkip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 

  Netto innenlands innflytting etter landbakgrunn

 
Netto innenlandsk innflytting - personer med innvandrerbakgrunn og etnisk norske
Region/Kommune 
År (Ascending)
Netto innflytting - innvandrere og etnisk norske 
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norske 
Samlet netto innflytting 
3101 Halden200861131192
3101 Halden200929177206
3101 Halden201088240328
3101 Halden201174142216
3101 Halden201295130225
3101 Halden201311280192
3101 Halden201456114170
3101 Halden201514753200
3101 Halden2016324577
3101 Halden201717123140
3101 Halden20181132115
3101 Halden201911036146
3101 Halden2020-385517
3101 Halden2021462571
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Netto innenlands innflytting*). Etnisk norske og personer med innvandrerbakgrunn
The chart showing Med innvandrerbakgrunn series, Etnisk norske series.
*) Innflytting fra andre kommuner i Norge
  Netto innflytting er innflytting minus utflytting.
Postive tall viser altså at det er flere innflyttere enn utflyttere. Negative tall viser at flere flytter ut enn inn.

Innenlands flytting omfatter flyttinger mellom kommuner i Norge.

SSB publiserer dessverre ikke egne tall som viser samlet brutto innflytting og utflytting etter landbakgrunn.
 
 

  Netto innenlands innflytting - og netto innvandring fra utlandet

 
For å sette omfanget av netto innenlands innflytting av innvandrere i perspektiv: Tabellen nedenfor sammenlikner netto innenlands innflytting for innvandrere med netto innvandring direkte fra utlandet.
 
Netto innvandring fra utlandet og netto innenlands innflytting av personer med innvanderbakgrunn
Region/Kommune 
År (Ascending)
Netto innvandring fra utlandet og netto innenlands innflytting med innvandrerbakgrunn 
Netto innflytting 
Netto innvandring 
3101 Halden20086182
3101 Halden200929150
3101 Halden201088114
3101 Halden201174151
3101 Halden201295115
3101 Halden201311268
3101 Halden20145651
3101 Halden201514748
3101 Halden201632135
3101 Halden20171770
3101 Halden201811355
3101 Halden201911086
3101 Halden2020-3828
3101 Halden20214642
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Netto innvandring*) og netto innenlands innflytting av personer med innvandrerbakgrunn**)
The chart showing Netto innflytting series, Netto innvandring series.
*) Netto innvandring fra utlandet
**) Netto innflytting fra andre kommuner i Norge av personer med innvandrerbakgrunn
  Innenlands flytting omfatter flyttinger fra og til andre kommuner i Norge.
Netto innflytting er innflytting minus utflytting.

Innvandring er innflytting direkte fra utlandet. Netto innvandring er innvandring minus utvandring.

 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss