KommuneProfilen
        ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune 
     Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

Skip Navigation Links Skip Navigation Links

> Befolkning  > Innflyttere med innvandrerbakgrunn > DinRegion
Modulen belyser innenlands innflytting av personer med innvandrerbakgrunn. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Sammenlikning og rangering av kommuner og regioner etter samme kjennemerker finnes fra menyen nedenforSkip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 

  Netto innenlands innflytting etter landbakgrunn

 
Netto innenlandsk innflytting - personer med innvandrerbakgrunn og etnisk norske
Region/Kommune 
År (Ascending)
Netto innflytting - innvandrere og etnisk norske 
Innvandrer bakgrunn 
Etnisk norske 
Samlet netto innflytting 
Halden200861131192
Halden200929177206
Halden201088240328
Halden201174142216
Halden201295130225
Halden201311280192
Halden201456114170
Halden201514753200
Halden2016324577
Halden201717123140
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Netto innenlands innflytting*). Etnisk norske og personer med innvandrerbakgrunn
The chart showing Med innvandrerbakgrunn series, Etnisk norske series.
*) Innflytting fra andre kommuner i Norge
  Netto innflytting er innflytting minus utflytting.
Postive tall viser altså at det er flere innflyttere enn utflyttere. Negative tall viser at flere flytter ut enn inn.

Innenlands flytting omfatter flyttinger mellom kommuner i Norge.

SSB publiserer dessverre ikke egne tall som viser samlet brutto innflytting og utflytting etter landbakgrunn.
 
 

  Netto innenlands innflytting - og netto innvandring fra utlandet

 
For å sette omfanget av netto innenlands innflytting av innvandrere i perspektiv: Tabellen nedenfor sammenlikner netto innenlands innflytting for innvandrere med netto innvandring direkte fra utlandet.
 
Netto innvandring fra utlandet og netto innenlands innflytting av personer med innvanderbakgrunn
Region/Kommune 
År (Ascending)
Netto innvandring fra utlandet og netto innenlands innflytting med innvandrerbakgrunn 
Netto innflytting 
Netto innvandring 
Halden20086182
Halden200929150
Halden201088114
Halden201174151
Halden201295115
Halden201311268
Halden20145651
Halden201514748
Halden201632135
Halden20171770
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Netto innvandring*) og netto innenlands innflytting av personer med innvandrerbakgrunn**)
The chart showing Netto innflytting series, Netto innvandring series.
*) Netto innvandring fra utlandet
**) Netto innflytting fra andre kommuner i Norge av personer med innvandrerbakgrunn
  Innenlands flytting omfatter flyttinger fra og til andre kommuner i Norge.
Netto innflytting er innflytting minus utflytting.

Innvandring er innflytting direkte fra utlandet. Netto innvandring er innvandring minus utvandring.

 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss