KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Verdiskaping (BNP) etter næring > Benchmarking
Modulen rangerer fylker og landsdeler etter verdiskaping og sysselsetting i ulike næringer.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både samlet verdiskaping og verdiskaping per sysselsatt.
Rangeringer etter andre hovedposter fra nasjonalregnskapet finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 

   
     
Tabell 1. Nasjonalregnskap. Verdiskaping (BNP) for utvalgte næringsområder. 2018. Millioner kroner (Klikk på kolonneoverskifter og sorter tabellen etter ønsket næring)
Region/Kommune 
Verdiskaping (BNP) for utvalgte næringsområder (Mill. kr) 
I alt 
Hovedområder 
Olje virks. 09 
Industri 10-33 
Bygg og anlegg 41-43 
Vare handel 45-47 
Tran-sport 49-53 
Overnatt servering 55-56 
IKT 58-63 
Bank og finans 64-66 
Tekniske tjenester 68-75 
Forr. tjenester 77-82 
Off. adm 84 
Under visning 85 
Helse sosial 86-88 
Kultur mv 90-99 
Primær næringer 01-03 (Descending)
Sekundær næringer 05-43 
Tertiær næringer 45-99 
Nordland108 18310 70227 92069 561639 5328 1197 8354 3861 6871 5732 7212 7032 42410 8127 36317 1681 858
Møre og Romsdal119 9678 81433 64877 50589019 0757 98210 4686 6401 5642 1074 4124 2753 0026 7077 07317 9611 911
Trøndelag210 1507 75243 632158 7662 36616 56617 32216 8345 9684 1567 34911 40414 4636 68815 28820 09931 5344 307
Rogaland243 4334 19291 426147 81542 04022 31715 87317 4568 0524 7938 6227 65511 8937 95312 24213 50027 9914 179
Oslo560 8342562 945497 8641 93816 38234 91550 62312 73010 43553 58175 07248 02227 32659 35725 84146 52820 663
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
     
     
Primærnæringer. Verdiskaping (BNP). 2018. Mill. kr
The chart showing Innvandrere series.
  Sekundærnæringer. Verdiskaping (BNP). 2018. Mill. kr
The chart showing Innvandrere series.
  Tertiærnæringer. Verdiskaping (BNP). 2018. Mill. kr
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Tabell 2. Nasjonalregnskap. Verdiskaping (BNP) per sysselsatt for utvalgte næringsområder. 2018. 1000 Kroner  (Klikk på kolonneoverskifter og sorter tabellen etter ønsket næring)
Region/Kommune 
Verdiskaping (BNP) per sysselsatt for utvalgte næringsområder (1000 kr) 
I alt 
Hovedområder 
Olje virks. 09 
Industri 10-33 
Bygg og anlegg 41-43 
Vare handel 45-47 
Tran-sport 49-53 
Overnatt servering 55-56 
IKT 58-63 
Bank og finans 64-66 
Tekniske tjenester 68-75 
Forr. tjenester 77-82 
Off. adm 84 
Under visning 85 
Helse sosial 86-88 
Kultur mv 90-99 
Primær næringer 01-03 (Descending)
Sekundær næringer 05-43 
Tertiær næringer 45-99 
Nordland8991 9821 19875909637525447073759833 887751655858767582599
Møre og Romsdal8851 8759848029899217686349624231 1093 677855625754722589546
Trøndelag8828611 0248501 8209008585996224671 2053 8011 113577796844614552
Rogaland9436081 2198391 4919188276027135271 3263 3281 034641900718598543
Oslo1 138631 2271 1293 2301 2801 0458747624741 2643 1681 1047041 190732722652
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
     
     
Primærnæringer. Verdiskaping per sysselsatt. 2018. 1000 kr
The chart showing Innvandrere series.
  Sekundærnæringer. Verdiskaping per sysselsatt. 2018. 1000 kr
The chart showing Innvandrere series.
  Tertiærnæringer. Verdiskaping per sysselsatt. 2018. 1000 kr
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Tabell 3. Nasjonalregnskap. Sysselsetting i utvalgte næringsområder. 2018. (Klikk på kolonneoverskifter og sorter tabellen etter ønsket næring)
Region/Kommune 
BNP for utvalgte næringsområder (1000 kr) 
I alt 
Hovedområder 
Olje virks. 09 
Industri 10-33 
Bygg og anlegg 41-43 
Vare handel 45-47 
Tran-sport 49-53 
Overnatt servering 55-56 
IKT 58-63 
Bank og finans 64-66 
Tekniske tjenester 68-75 
Forr. tjenester 77-82 
Off. adm 84 
Under visning 85 
Helse sosial 86-88 
Kultur mv 90-99 
Primær næringer 01-03 (Descending)
Sekundær næringer 05-43 
Tertiær næringer 45-99 
Trøndelag238,49,042,6186,81,318,420,228,19,68,96,13,013,011,619,223,851,47,8
Rogaland258,16,975,0176,228,224,319,229,011,39,16,52,311,512,413,618,846,87,7
Nordland120,35,423,391,60,09,910,814,46,24,51,60,73,63,712,69,629,53,1
Møre og Romsdal135,54,734,296,60,920,710,416,56,93,71,91,25,04,88,99,830,53,5
Oslo492,80,451,3441,10,612,833,457,916,722,042,423,743,538,849,935,364,431,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
     
     
Primærnæringer. Sysselsetting. 2018. 1000
The chart showing Innvandrere series.
  Sekundærnæringer. Sysselsetting. 2018. 1000
The chart showing Innvandrere series.
  Tertiærnæringer. Sysselsetting. 2018. 1000
The chart showing Innvandrere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss