KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Verdiskaping etter næring > Din Region
Modulen gir en oversikt over verdiskaping og sysselsetting fordelt på næringer.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall for verdiskaping (=bruttoprodukt) i næringene - og prosentvis fordeling.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Nasjonalregnskap. Verdiskaping (bruttoprodukt) etter næring. 2020. Valgt egion. Mill. kroner
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabell 2. Nasjonalregnskap. Andel verdiskaping (bruttoprodukt) etter næring. 2020. Valgt egion. Prosent
 Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss