KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Nyregistrerte Personbiler > Type drivstoff > Din Region
Modulen viser utviklingen i nyregistrerte personbiler etter type drivstoff.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte kjøretøystatistikk  - som viser nyregistrerte kjøretøyer på årsbasis
Statistikken omfatter både biler solgt nye i Norge - og bruktimporterte biler
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Nyregistrerte personbiler etter type drivstoff. Antall og andel. Valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall personbiler etter type drivstoff 
Andel personbiler etter type drivstoff (%) 
Ialt 
EL 
Fossil 
Hybrid 
EL 
Fossil 
Hybrid 
Landet2019157 74767 04949 40141 24942,5031,3226,15
Landet2020153 74082 22524 88246 60953,4816,1830,32
Landet2021194 512124 19215 35654 91963,857,8928,23
Landet2022192 829152 75610 71129 30379,225,5515,20
Landet2023130 973106 3095 88318 75881,174,4914,32
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Fossil = Bensin og Diesel.  Hybrid = Omfatter her både ladbare og ikke ladbare hybrider
Omfatter både nye biler og bruktimporterte
 
 
Antall personbiler etter type drivstoff. Valgt region.
The chart showing EL series, Fossil series, Hybrid series.
  Antall personbiler etter type drivstoff. Valgt region.
The chart showing EL series, Fossil series, Hybrid series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss