KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko - 5-årsperioder > Din Region
Modulen viser utviklingen i trafikkulykker med personskade  - og ulykkesrisikoen siden år 2000.
Modulen bygger på SSBs statistikk over veitrafikkulykker  - og omfatter politirapporterte ulykker med personskade.
Modulen viser årlige gjennomsnitt for femårsperioder - for å utjevne årlige svingninger
Tabell 1 viser utvikling i antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker i 5-årsperioder siden 2000.
Tabell 2 viser utviklingen i ulykkesrisikoen - og setter ulykkene i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veilengde.
Tilsvarende modul med tall for hvert enkelt år finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Årlig gjennomsnitt. Valgt region. 2000-2023.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall personer drept og skadd i veitrafikkulykker 
Drepte og skadde 
Drepte 
Skadde 
Landet2000-200412 20229311 910
Landet2005-200911 26023311 027
Landet2010-20147 9771717 806
Landet2015-20194 8801104 771
Landet2020-20234 5351004 436
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Personer drept i veitrafikkulykker. Valgt region. Årlig gjennomsnitt. 2000-2023
The chart showing Bensin series.
  Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Valgt region. Årlig gjennomsnitt 2000-2023
The chart showing Bensin series.
 
 
Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. Valgt region. Årlig gjennomsnitt. 2000-2023.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Drepte og skadde per: 
Drepte per: 
Innbygger 
Kjøretøy 
Veglengde 
100000 innb 
Kjøretøy 
Veglengde 
Landet2000-20042694701306,511,33,1
Landet2005-20092393821204,97,92,5
Landet2010-2014159240853,45,11,8
Landet2015-201992132512,13,01,2
Landet2020-202383119481,82,61,1
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 
Drepte per innbygger, per kjøretøy og per veglengde. Valgt region. Årlig gjennomsnitt. 2000-2023
The chart showing Per innbygger series, Per kjøretøy series, Per veglengde series.
  Drepte og skadde per innbygger, per kjøretøy og per veglengde. Årlig gjennomsnitt. Valgt region. 2000-2023
The chart showing Per innbygger series, Per kjøretøy series, Per veglengde series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss