KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Samferdsel  > Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko - 5-årsperioder > Din Region
Modulen viser utviklingen i trafikkulykker med personskade  - og ulykkesrisikoen siden år 2000.
Modulen bygger på SSBs statistikk over veitrafikkulykker  - og omfatter politirapporterte ulykker med personskade.
Modulen viser årlige gjennomsnitt for femårsperioder og treårsperioder - for å utjevne årlige svingninger
Tabell 1 viser utvikling i antall drepte og skadde personer i veitrafikkulykker i 5-årsperioder siden 2000.
Tabell 2 viser utviklingen i ulykkesrisikoen - og setter ulykkene i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veilengde.
Tilsvarende modul med tall for hvert enkelt år finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Årlig gjennomsnitt. Valgt region. 2000-2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall personer drept og skadd i veitrafikkulykker 
Drepte og skadde 
Drepte 
Skadde 
Landet2000-200412 20229311 910
Landet2005-200911 26023311 027
Landet2010-20147 9771717 806
Landet2015-20175 6161195 497
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen


Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. Valgt region. Årlig gjennomsnitt. 2000-2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Drepte og skadde per: 
Drepte per: 
Innbygger 
Kjøretøy 
Veglengde 
100000 innb 
Kjøretøy 
Veglengde 
Landet2000-20042694701306,511,33,1
Landet2005-20092393821204,97,92,5
Landet2010-2014159240853,45,11,8
Landet2015-2017107156592,33,31,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Drepte og skadde i veitrafikkulykker. Valgt region. Årlig gjennomsnitt 2000-2017
The chart showing Bensin series.
     
     
Drepte per innbygger, per kjøretøy og per veglengde. Valgt region. Årlig gjennomsnitt. 2000-2017
The chart showing Per innbygger series, Per kjøretøy series, Per veglengde series.
  Drepte og skadde per innbygger, per kjøretøy og per veglengde. Årlig gjennomsnitt. Valgt region. 2000-2017
The chart showing Per innbygger series, Per kjøretøy series, Per veglengde series.
  Personer drept i veitrafikkulykker. Valgt region. Årlig gjennomsnitt. 2000-2017
The chart showing Bensin series.
     
     
Tabell 3. Drepte og skadde i veitrafikkulykker. 3-årlig gjennomsnitt. *) Valgt region. 2000-2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall personer drept og skadd i veitrafikkulykker 
Drepte og skadde 
Drepte 
Skadde 
Landet200011 90030811 592
Landet200112 16730911 859
Landet200212 21028811 922
Landet200312 40428212 121
Landet200411 98225411 728
Landet200511 72824111 487
Landet200611 70723311 474
Landet200711 60224311 359
Landet200811 16523310 931
Landet200910 1722259 947
Landet20109 3081969 112
Landet20118 7361748 563
Landet20128 0371677 870
Landet20137 3391607 179
Landet20146 4941506 343
Landet20155 9721335 839
Landet20165 6161195 497
Landet20175 5231215 402
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Siste år er regnet som gjennomsnitt av to siste år. År 2000 er regnet som gjennomsnitt av 2000 og 2001.
Resten av årene er 3-årlig glidende gjennomsnitt - hvor 2013 er gjennomsnitt av årene 2012-2013-2014 osv.
 
     
     
Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker. Valgt region. 3-Årlig gjennomsnitt. 2000-2017
The chart showing Bensin series.
  Personer drept i veitrafikkulykker. Valgt region. 3-Årlig gjennomsnitt. 2000-2017
The chart showing Bensin series.
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss