KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Arbeidsmarked  > Sysselsettingsstruktur > Sammenlikne byer
Modulen viser næringsstrukturen i regionene - basert på sysselsetting etter arbeidssted.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i næringsområdene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 - 2-siffernivå.
Modul med mer aggregert næringsinndeling finnes fra tabellregisteret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
Velg Landsdel >>>  

 
Tabell 1. Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter detaljert næringsområde. 2023
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss