KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Arbeidsmarked  > Sysselsettingsstruktur > Din region
Modulen viser næringsstrukturen i regionene - basert på sysselsetting etter arbeidssted.
OBS: Fra 2020 publiserer SSB ikke lenger tall for alle næringsgrupper pga. hensyn til konfidensialitet. Derfor kommer flere næringsgrupper ut med '0' i tabellene for en del kommuner.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 - 2-siffernivå.
Modul med mer aggregert næringsinndeling finnes fra tabellregisteret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter detaljert næringsområde.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i utvalgte næringer. 2023. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
 
 

 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss