KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
   
Arbeidsmarked  > Sysselsettingsstruktur > Din region
Modulen viser næringsstrukturen i regionene - basert på sysselsetting etter arbeidssted.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i næringsområdene - mens tabell 2 viser den prosentvise fordelingen.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Modul med mer detaljert næringsinndeling finnes fra tabellregisteret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde. 2008-2017
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i utvalgte næringer. 2017. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
     
     
Tabell 2. Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. 2008-2017
[Collapse]0000 Landet
2008200920102011201220132014201520162017
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske3,03,02,92,62,52,42,42,32,22,2
05-09 Bergverk og Utvinning1,71,82,12,22,42,52,52,32,02,0
10-33 Industri10,19,69,09,08,98,88,78,38,07,9
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,01,11,11,11,11,11,11,11,21,2
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet7,67,57,57,77,88,08,08,08,28,4
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon14,914,614,514,314,113,913,813,513,513,3
49-53 Transport og lagring5,85,75,65,55,55,45,45,45,35,2
55-56 Overnatting og servering3,23,13,23,23,23,33,43,33,53,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon3,43,43,43,43,53,53,53,43,43,4
64-66 Finansiering og forsikring2,02,02,01,91,91,81,81,81,81,7
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift5,95,95,96,06,16,36,36,26,26,3
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting5,14,84,85,05,25,15,14,74,85,0
84 Offentlig administrasjon, forsvar5,66,06,06,06,16,16,26,36,46,4
85 Undervisning7,77,98,07,97,87,97,98,18,28,2
86-88 Helse og sosialtjenester18,919,619,919,919,719,819,820,620,920,8
90-99 Personlig tjenesteyting3,53,73,73,73,73,73,73,83,93,9
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte i utvalgte næringer. 2008-2017. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss