KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Arbeidsmarked  > Sysselsettingsstruktur > Din region
Modulen viser næringsstrukturen i regionene - basert på sysselsetting etter arbeidssted.
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Modul med mer detaljert næringsinndeling finnes fra tabellregisteret.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Næringsstruktur. Antall sysselsatte etter næringsområde.
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall sysselsatte i utvalgte næringer. 2023. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
  Antall sysselsatte i utvalgte næringer. Valgt region
The chart showing Jord/Skog/Fiske series, Olje/Bergverk series, Industri series, Bygg og Anlegg series, Varehandel series, Informasjon series, Off. Adm series, Undervisning series, Helse/Sosial series, Overnatt/Servering series, Transport series.
 
 
Tabell 2. Næringsstruktur. Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent.
[Collapse]0000 Landet
202320222021202020192018201720162015
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske2,32,32,32,42,22,22,22,22,3
05-09 Bergverk og Utvinning2,22,22,22,22,22,02,02,02,3
10-33 Industri7,67,67,67,77,87,87,98,08,3
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon1,31,21,21,21,21,21,21,21,1
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet8,58,68,68,68,58,48,48,28,0
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon12,512,612,712,812,913,113,313,513,5
49-53 Transport og lagring4,74,74,74,85,05,15,25,35,4
55-56 Overnatting og servering3,63,63,43,03,63,53,63,53,3
58-63 Informasjon og kommunikasjon4,14,13,93,83,73,53,43,43,4
64-66 Finansiering og forsikring1,81,81,71,81,71,71,71,81,8
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift6,86,76,66,56,46,46,36,26,2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting4,64,84,94,75,05,05,04,84,7
84 Offentlig administrasjon, forsvar6,26,26,36,46,36,36,46,46,3
85 Undervisning8,38,28,38,48,38,38,28,28,1
86-88 Helse og sosialtjenester20,620,520,721,020,720,720,820,920,6
90-99 Personlig tjenesteyting4,24,14,14,04,04,03,93,93,8
   Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss