KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bedrifter og foretak  > Sysselsettingseffekt av nyetablerte foretak > Din Region
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter sysselsettingseffekten av nyetablerte foretak i 1-5 år etter etablering.
Datagrunnlag: Statistisk sentralbyrås statistikk over nyetablerte foretaks overlevelse og vekst.
Modulen viser antall sysselsatte i nyetablerte foretak som fortsatt var i drift - i 1-5 år etter etableringsåret.
Modulen viser også antall foretak som var i drift i 1-5 år etter etableringsåret -
  og gjennomsnittlig antall sysselsatte i disse foretakene.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall sysselsatte 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i 2012. Antall foretak 
Region 
Etab-lerings år 
Nyetablerte foretak i alt 
Antall sysselsatte i overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret 
1 år (Descending)
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Viken201211 5008 5619 0438 6048 3688 675
Oslo201211 1567 9119 2369 0058 5488 412
Vestland20125 3094 1824 7804 7074 5324 601
Rogaland20124 0543 0003 1553 1552 8372 678
Vestfold og Telemark20123 8492 9873 0913 0332 8712 804
Innlandet20122 9762 4072 4552 3372 2662 145
Agder20122 6751 9221 8691 8191 7331 694
Møre og Romsdal20121 9491 4541 5821 4381 3751 339
Troms og Finnmark20121 8611 2901 3591 3921 3851 415
Nordland20121 7211 2381 2391 2201 1811 359
Trøndelag20121 067740808805759797
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte 5 år etter nyetablering - i foretak etablert i 2012
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Gjennomsnittlig antall sysselsatte per overlevd foretak 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i 2012
Region 
Etab-lerings år 
Nyetablerte foretak i alt 
Gjennomsnittlig antall sysselsatte per overlevd foretak 1-5 år etter etableringsåret 
1 år (Descending)
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Oslo201211 1561,582,042,392,653,01
Vestland20125 3091,581,922,232,502,90
Vestfold og Telemark20123 8491,491,691,972,152,38
Rogaland20124 0541,431,671,952,012,20
Innlandet20122 9761,431,631,801,972,10
Viken201211 5001,431,651,872,132,52
Nordland20121 7211,411,501,701,852,34
Møre og Romsdal20121 9491,371,591,671,781,97
Agder20122 6751,331,391,591,731,91
Troms og Finnmark20121 8611,311,481,792,062,33
Trøndelag20121 0671,241,451,651,751,99
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Gjennomsnittlig antall sysselsatte per overlevd foretak 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i 2012
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 3. Antall overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret - for foretak etablert i 2012. Valgt region. Antall foretak 
Region 
Etab-lerings år 
Nyetablerte foretak i alt 
Antall overlevde foretak 1-5 år etter etableringsåret 
1 år (Descending)
2 år 
3 år 
4 år 
5 år 
Viken201211 5005 9895 4664 5913 9293 443
Oslo201211 1565 0144 5253 7693 2282 797
Vestland20125 3092 6552 4922 1101 8151 588
Rogaland20124 0542 0911 8871 6141 4101 216
Vestfold og Telemark20123 8492 0051 8341 5421 3371 180
Innlandet20122 9761 6801 5031 2991 1531 023
Agder20122 6751 4481 3491 1471 003889
Møre og Romsdal20121 9491 061994862774681
Troms og Finnmark20121 861981919779671606
Nordland20121 721879827718638582
Trøndelag20121 067598559487433401
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 

Logikken i denne modulen kan være vanskelig.
Derfor et eksempel:
Alle tabellene viser at det i 2008 ble nyetablert 46567 foretak (på landsbasis). Tabell 3 viser at 13361 av disse foretakene fortsatt var i drift etter 5 år (siste kolonne i tabell 3). Tabell 1 viser at disse 13361 overlevde foretakene hadde tilsammen 35373 sysselsatte etter 5 år. Tabell 2 viser at de foretakene som hadde overlevd 5 år i gjennomsnitt hadde 2,65 sysselsatte etter 5 år.

Tabellen 1 viser altså den samlede sysselsettingstilveksten fra et "årskull" nyetablerte foretak - i inntil 5 år etter etableringsåret.

Tilsvarende kan man se på andre "årskull" med nyetablerte foretak - og man kan se antall overlevde foretak og sysselsettingstilveksten de har gitt i andre år etter etableringsåret.
Se denne modulen i samenheng med  modulen om overlevde foretak.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss