KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bygg og Bolig  > Samlet byggevirksomhet > Byer
Modulen sammenlikner og rangerer byer etter omfanget av samlet byggevirksomhet siste tre år.
Modulen bygger på SSBs statistikk over byggeareal  
Tabell 1 viser byggeareal for boliger og andre bygg - igangsatt og fullført i årene 2017-2019.
Tabell 2 viser samlet fullført og igangsatt byggeareal per innbygger i årene 2017-2019.
Klikk på kolonneoverskrifter for å sortere tabellen etter andre kolonner.
Andre modultyper og perspektiver  på samme tema finnes fra menyen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn:
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > SSBs datagrunnlag finnes her
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
   Velg Landsdel >>>     <<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen valgt landsdel.
     
Tabell 1. Byggevirksomhet. Samlet bruksareal fullført og igangsatt etter type bygg. Gjennomsnitt 2019-2017
Region/Kommune 
År 
Bruksareal fullført (m2) 
Bruksareal igangsatt (m2) 
I alt (Descending)
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
0301 Oslo2019_2017757 334417 578339 756845 315413 499431 816
5001 Trondheim2019_2017363 716185 018178 698338 603175 964162 639
4601 Bergen2019_2017326 265163 457162 808358 443174 365184 078
4204 Kristiansand2019_2017197 221101 57695 645208 845109 48999 356
3030 Lillestrøm2019_2017177 75186 49591 256160 50288 46372 039
1103 Stavanger2019_2017162 07570 29591 780203 13977 526125 613
5401 Tromsø2019_2017162 03278 64783 385148 80786 36262 445
3803 Tønsberg2019_2017142 63759 27783 360147 49174 87272 619
3005 Drammen2019_2017138 63384 19554 438148 97964 54484 435
3002 Moss2019_2017134 00447 83986 165125 82650 17775 649
3024 Bærum2019_2017124 41286 85037 562138 94179 21559 726
1507 Ålesund2019_2017120 54351 87068 673138 46660 94877 518
3004 Fredrikstad2019_2017101 14454 08247 062130 83067 12063 710
3802 Holmestrand2019_201798 93758 01540 922107 30061 29546 005
3805 Larvik2019_201783 28830 83952 44989 89332 06757 826
3003 Sarpsborg2019_201781 88547 58434 30178 86251 78727 075
1804 Bodø2019_201775 06046 54128 51990 50545 33845 167
3807 Skien2019_201774 09036 50037 59086 25336 62249 631
4203 Arendal2019_201773 88232 47341 40966 08527 90238 183
4205 Lindesnes2019_201758 39417 24641 14844 42212 63131 791
3007 Ringerike2019_201754 40223 04131 36167 69327 90739 786
3405 Lillehammer2019_201754 23424 99029 24456 11527 73328 382
3403 Hamar2019_201748 27923 97624 30355 87430 48425 390
3806 Porsgrunn2019_201746 71820 02426 69447 71922 70325 016
3407 Gjøvik2019_201746 17119 27926 89252 63421 64030 994
4202 Grimstad2019_201745 90222 90522 99743 75217 46026 292
1506 Molde2019_201745 81520 99924 81647 54621 99225 554
1106 Haugesund2019_201741 68926 09515 59454 44734 31920 128
3420 Elverum2019_201741 13315 62225 51140 42716 79123 636
5403 Alta2019_201740 96923 21617 75354 45426 39128 063
5006 Steinkjer2019_201740 30214 88925 41341 51010 36831 142
3801 Horten2019_201738 09612 14925 94734 87014 69820 172
5035 Stjørdal2019_201737 47717 13120 34645 59417 51728 077
3006 Kongsberg2019_201737 08618 75918 32741 82418 50423 320
4206 Farsund2019_201736 83114 16522 66643 87415 68428 190
3001 Halden2019_201735 86617 88017 98646 31917 51328 806
5007 Namsos2019_201728 64013 24615 39431 7199 86521 854
1505 Kristiansund2019_201728 3638 80919 55428 6679 35219 315
5402 Harstad2019_201727 85011 72116 12933 45513 20120 254
1101 Eigersund2019_201727 23611 16116 07536 5069 60526 901
3401 Kongsvinger2019_201723 0668 19514 87125 2088 58516 623
4602 Kinn2019_201721 42210 29211 13032 89413 84019 054
3808 Notodden2019_201721 3496 76514 58418 8045 99312 811
1806 Narvik2019_201720 5018 23912 26227 5219 65717 864
3804 Sandefjord2019_201718 03510 9487 08727 54316 40911 134
4201 Risør2019_201713 3217 5145 80711 8853 8638 022
5406 Hammerfest2019_201712 9795 0337 94615 5884 99410 594
4207 Flekkefjord2019_20178 8304 1644 6669 9963 6176 379
5405 Vadsø2019_20171 0936644291 764833931
5404 Vardø2019_201798247422067153
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Samlet byggeareal fullført. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Samlet byggeareal igangsatt. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
  Byggeareal til annet enn bolig fullført. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
  Byggeareal til annet enn bolig igangsatt. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Samlet byggeareal per innbygger. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
Region/Kommune 
Byggeareal per innbygger (m2) 
Fullført (Descending)
Igangsatt 
3802 Holmestrand9,9910,83
4206 Farsund3,804,53
3002 Moss2,742,57
3803 Tønsberg2,562,65
4205 Lindesnes2,551,94
5401 Tromsø2,111,94
3030 Lillestrøm2,071,87
5403 Alta1,982,64
4202 Grimstad1,971,88
4201 Risør1,951,74
3420 Elverum1,941,91
3405 Lillehammer1,942,00
5007 Namsos1,872,07
1507 Ålesund1,842,11
1101 Eigersund1,842,46
5001 Trondheim1,801,67
3007 Ringerike1,792,22
4204 Kristiansand1,791,89
3805 Larvik1,771,91
3808 Notodden1,681,48
4203 Arendal1,651,48
5006 Steinkjer1,641,69
5035 Stjørdal1,561,90
3403 Hamar1,551,79
3407 Gjøvik1,511,72
3003 Sarpsborg1,461,41
1804 Bodø1,441,74
1506 Molde1,431,49
3801 Horten1,391,28
3005 Drammen1,381,48
3807 Skien1,361,58
3006 Kongsberg1,351,52
3401 Kongsvinger1,291,41
3806 Porsgrunn1,291,32
3004 Fredrikstad1,241,60
4602 Kinn1,201,85
1505 Kristiansund1,171,18
4601 Bergen1,161,27
3001 Halden1,151,49
1103 Stavanger1,141,43
5406 Hammerfest1,131,35
5402 Harstad1,121,35
1106 Haugesund1,121,46
0301 Oslo1,111,24
3024 Bærum0,981,10
4207 Flekkefjord0,971,10
1806 Narvik0,971,30
3804 Sandefjord0,290,44
5405 Vadsø0,190,30
5404 Vardø0,050,11
  Samlet byggeareal fullført per innbygger. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
  Samlet byggeareal igangsatt per innbygger. Gjennomsnitt 2019-2017. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss