KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Bygg og Bolig  > Samlet byggevirksomhet > Byer
Modulen sammenlikner og rangerer byer etter omfanget av samlet byggevirksomhet siste tre år.
Modulen bygger på SSBs statistikk over byggeareal  
Tabell 1 viser byggeareal for boliger og andre bygg - igangsatt og fullført i årene 2017-2019.
Tabell 2 viser samlet fullført og igangsatt byggeareal per innbygger i årene 2017-2019.
Klikk på kolonneoverskrifter for å sortere tabellen etter andre kolonner.
Andre modultyper og perspektiver  på samme tema finnes fra menyen nedenfor.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn:
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > SSBs datagrunnlag finnes her
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
   Velg Landsdel >>>     <<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen valgt landsdel.
     
Tabell 1. Byggevirksomhet. Samlet bruksareal fullført og igangsatt etter type bygg. Gjennomsnitt 2021-2019
Region/Kommune 
År 
Bruksareal fullført (m2) 
Bruksareal igangsatt (m2) 
I alt (Descending)
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
0301 Oslo2021_2019687 088384 994302 094637 966321 070316 896
4601 Bergen2021_2019301 917155 400146 517278 621145 962132 659
1103 Stavanger2021_2019195 90578 687117 218186 39885 646100 752
4204 Kristiansand2021_2019186 482102 28484 198196 25199 68796 564
3030 Lillestrøm2021_2019155 61181 54074 071221 527123 98397 544
3804 Sandefjord2021_2019137 74150 70287 039131 27754 31576 962
3024 Bærum2021_2019129 79482 45347 341138 28366 32071 963
3002 Moss2021_2019125 72848 36877 360138 93449 87489 060
5401 Tromsø2021_2019125 44262 98562 457129 44676 80652 640
1507 Ålesund2021_2019109 24754 78554 462125 06563 45561 610
3004 Fredrikstad2021_2019102 63661 71140 925109 96863 93146 037
3005 Drammen2021_2019100 62246 84253 780145 35462 09883 256
3802 Holmestrand2021_201984 68032 46952 21170 37133 89636 475
3803 Tønsberg2021_201981 99851 30130 69791 67149 83341 838
1804 Bodø2021_201979 72039 53140 18975 65930 49345 166
3805 Larvik2021_201976 42530 56445 86198 05241 54856 504
3003 Sarpsborg2021_201967 26440 89026 37466 14941 67124 478
4203 Arendal2021_201959 55627 67531 88157 12730 08627 041
3807 Skien2021_201958 08428 92429 16061 99429 97032 024
3006 Kongsberg2021_201957 35323 24834 10549 46617 40832 058
3007 Ringerike2021_201955 53323 09132 44259 57019 66439 906
3001 Halden2021_201954 74118 86335 87840 93220 32020 612
3403 Hamar2021_201952 31726 40225 91562 86432 14630 718
1506 Molde2021_201952 14119 29632 84576 93623 23353 703
3405 Lillehammer2021_201949 48422 99526 48943 26519 94723 318
5403 Alta2021_201948 68223 66025 02252 65820 06432 594
4205 Lindesnes2021_201947 43215 71131 72145 52513 98731 538
1106 Haugesund2021_201943 43821 33122 10735 54815 86819 680
3806 Porsgrunn2021_201943 13419 22123 91339 77021 04318 727
4202 Grimstad2021_201942 37417 11225 26246 28017 15929 121
3407 Gjøvik2021_201940 65319 02621 62738 98516 59522 390
3420 Elverum2021_201934 73110 05324 67832 4219 92922 492
3801 Horten2021_201931 32614 42916 89722 14514 6847 461
1101 Eigersund2021_201930 0398 53121 50832 7759 54023 235
4206 Farsund2021_201927 9778 06119 91626 3176 82419 493
4602 Kinn2021_201925 6909 11316 57731 3228 72222 600
3401 Kongsvinger2021_201919 7978 91210 88523 27911 19612 083
3808 Notodden2021_201918 6046 51612 08816 9245 70611 218
5402 Harstad2021_201918 48810 6807 80823 4698 68514 784
1505 Kristiansund2021_201918 4888 21910 26915 98610 8085 178
3814 Kragerø2021_201916 0323 82312 20917 3515 27712 074
5406 Hammerfest2021_201913 0572 65010 40730 2452 26727 978
4207 Flekkefjord2021_201912 0464 2147 83216 8094 69712 112
4201 Risør2021_20197 5211 6425 8798 6602 3096 351
5405 Vadsø2021_20191 6989327662 0209031 117
5404 Vardø2021_2019842163449219230
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Samlet byggeareal fullført. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Samlet byggeareal igangsatt. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
  Byggeareal til annet enn bolig fullført. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
  Byggeareal til annet enn bolig igangsatt. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Samlet byggeareal per innbygger. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
Region/Kommune 
Byggeareal per innbygger (m2) 
Fullført (Descending)
Igangsatt 
3802 Holmestrand3,492,90
4206 Farsund2,892,71
3002 Moss2,572,84
5403 Alta2,362,55
3804 Sandefjord2,182,07
3006 Kongsberg2,091,80
4205 Lindesnes2,071,99
1101 Eigersund2,032,21
3007 Ringerike1,821,96
4202 Grimstad1,821,99
3030 Lillestrøm1,812,58
3405 Lillehammer1,771,54
3001 Halden1,761,31
4204 Kristiansand1,691,78
3403 Hamar1,682,02
1507 Ålesund1,661,91
3420 Elverum1,641,53
5401 Tromsø1,641,69
1506 Molde1,632,41
3805 Larvik1,622,08
3814 Kragerø1,541,67
1804 Bodø1,531,45
3803 Tønsberg1,471,65
3808 Notodden1,471,33
4602 Kinn1,441,76
1103 Stavanger1,381,31
4203 Arendal1,331,28
4207 Flekkefjord1,331,85
3407 Gjøvik1,331,27
3004 Fredrikstad1,261,34
3003 Sarpsborg1,201,18
3806 Porsgrunn1,191,10
1106 Haugesund1,170,95
3801 Horten1,150,81
5406 Hammerfest1,132,62
3401 Kongsvinger1,111,31
4201 Risør1,101,26
4601 Bergen1,070,99
3807 Skien1,061,13
3024 Bærum1,021,09
0301 Oslo1,010,94
3005 Drammen1,001,45
1505 Kristiansund0,760,66
5402 Harstad0,740,95
5405 Vadsø0,290,34
5404 Vardø0,040,22
  Samlet byggeareal fullført per innbygger. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
  Samlet byggeareal igangsatt per innbygger. Gjennomsnitt 2021-2019. Kvm
The chart showing Igangsatt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss