KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Bygg og Bolig  > Boliger etter byggeår > 2019 > Din Region
Modulen viser hvordan boligmassen fordeler seg etter boligenes alder.
Modulen bygger på SSBs statistikk over boligmassen  - som igjen bygger på data fra Kartverket.
Modulen viser antall og andel boliger etter byggeår - og omfatter både bebodde og ubebodde boliger.
Vær oppmerksom på at en del boliger har ukjent byggeår - som antakelig skjuler en større andel eldre boliger
Andre modultyper og perspektiver  på samme tema finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2019.
2019
Boliger i alt2 581 155
1900 og tidligere152 151
1901_192090 337
1921_1940153 890
1941_194512 603
1946_1960330 424
1961_1970290 830
1971_1980379 405
1981_1990324 138
1991_2000226 779
2001_2010285 348
2011_235 185
Ukjent byggeår100 065
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2019
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
     
     
Tabell 2. Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2019. Prosent
2019
Boliger i alt2 581 155
_1900_Andel5,9
1901_1920_Andel3,5
1921_1940_Andel6,0
1941_1945_Andel0,5
1946_1960_Andel12,8
1961_1970_Andel11,3
1971_1980_Andel14,7
1981_1990_Andel12,6
1991_2000_Andel8,8
2001_2010_Andel11,1
2011_Andel9,1
Ukjent_Andel3,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2019. Prosent
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss