KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Bygg og Bolig  > Boliger etter byggeår > 2022 > Din Region
Modulen viser hvordan boligmassen fordeler seg etter boligenes alder.
Modulen bygger på SSBs statistikk over boligmassen  - som igjen bygger på data fra Kartverket.
Modulen viser antall og andel boliger etter byggeår - og omfatter både bebodde og ubebodde boliger.
Vær oppmerksom på at en del boliger har ukjent byggeår - som antakelig skjuler en større andel eldre boliger
Andre modultyper og perspektiver  på samme tema finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2022.
2022
Boliger i alt2 666 507
1900 og tidligere148 108
1901_192091 174
1921_1940155 174
1941_194512 643
1946_1960331 270
1961_1970291 170
1971_1980380 171
1981_1990324 204
1991_2000227 044
2001_2010284 894
2011_323 800
Ukjent byggeår96 855
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2022
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
     
     
Tabell 2. Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2022. Prosent
2022
Boliger i alt2 666 507
_1900_Andel5,6
1901_1920_Andel3,4
1921_1940_Andel5,8
1941_1945_Andel0,5
1946_1960_Andel12,4
1961_1970_Andel10,9
1971_1980_Andel14,3
1981_1990_Andel12,2
1991_2000_Andel8,5
2001_2010_Andel10,7
2011_Andel12,1
Ukjent_Andel3,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2022. Prosent
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss