KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Inntekt og Formue  > Lavinntekt - landbakgrunn og alder > Din Region
Modulen viser antall og andel personer i husholdninger med lavinntekt - etter landbakgrunn og alder.
Datagrunnlaget er hentet fra SSBs statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Statistikken viser her husholdninger med varig lavinntekt i årene 2013-2015.
Lavinntekt er basert på EU-standard - etter EU50 og EU60.
I prinsippet fanger definisjonene opp personer i hushold med under hhv 50 og 60 prosent av medianinntekten.
Definisjonene er mer beskrevet nedenfor.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     

Tabell 1. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU50-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU50 (Prosent)0,0
Alle4,3
Innvandrerbakgrunn16,4
Etnisk norske2,2
Antall med lavinntekt EU50. Personerkr 0,00
Alle206 401
Innvandrerbakgrunn112 304
Etnisk norske90 535
  Andel personer i hushold med lavinntekt. EU50-standard. 2013-2015. Prosent
The chart showing Alle hushold series, Innvandrere series, Etnisk norske series.
     
     

Tabell 2. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter landbakgrunn. EU60-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU60 (Prosent)0,0
Alle9,3
Innvandrerbakgrunn27,8
Etnisk norske6,2
Antall med lavinntekt EU60. Personerkr 0,00
Alle446 402
Innvandrerbakgrunn190 368
Etnisk norske255 145
  Andel personer i hushold med lavinntekt. EU60-standard. 2013-2015. Prosent
The chart showing Alle hushold series, Innvandrere series, Etnisk norske series.
     
     

Tabell 3. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU50-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU50 (Prosent)0,0
Alle4,3
0-17 år4,7
18-34 år8,0
35-66 år3,2
67+ år1,5
Antall med lavinntekt EU50. Personerkr 0,00
Alle206 401
0-17 år46 056
18-34 år80 647
35-66 år67152
67+ år10703
  Andel personer i hushold med lavinntekt. EU50-standard. 2013-2015. Prosent
The chart showing Alle hushold series, 0-17 år series, 18-34 år series, 35-66 år series, 67+ år series.
     
     

Tabell 4. Personer i husholdninger med varig lavinntekt - etter alder. EU60-standard. 2015-2013
[Collapse]0000 Landet
2015_2013
Andel med lavinntekt EU60 (Prosent)0,0
Alle9,3
0-17 år10,0
18-34 år14,1
35-66 år6,5
67+ år9,3
Antall med lavinntekt EU60. Personerkr 0,00
Alle446 402
0-17 år97 991
18-34 år142 140
35-66 år136403
67+ år66358
  Andel personer i hushold med lavinntekt. EU60-standard. 2013-2015. Prosent
The chart showing Alle hushold series, 0-17 år series, 18-34 år series, 35-66 år series, 67+ år series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss