KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Arbeidsmarked  > Arbeidsledighet > Månedstall > Benchmarking
Modulen sammenlikner kommuner og fylker mv mht arbeidsledigheten siste måned.
Datagunnlaget er hentet fra NAV  - og omfatter personer registrert som helt arbeidsledige. 
Arbeidsledigheten er målt i antall og som andel av den yrkesaktive befolkningen i alderen 15-74 år.
Modulen oppdateres løpende med nye tall for hver måned.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Arbeidsledige. Antall og prosentandel av arbeidsstyrken. Mars 2020 og Mars 2019.
Region/Kommune 
Fylke 
Andel arbeidsledige. Mars. Prosent 
Antall arbeidsledige. Mars 
Endring 2020/2019 
2020 (Descending)
2019 
2020 
2019 
Antall 
Prosent 
Oslo0313,82,753 45310 13343 320427,5
Viken0111,12,4140 65814 702125 956856,7
Vestfold og Telemark0610,62,944 2246 16838 056617,0
Agder0810,32,531 1203 67627 444746,6
Vestland1210,22,468 5487 87460 674770,6
Møre og Romsdal1510,02,313 8743 23010 644329,5
Rogaland119,92,425 0556 13218 923308,6
Innlandet049,72,137 4264 03733 389827,1
Troms og Finnmark209,62,125 2082 72022 488826,8
Trøndelag169,62,047 4204 93742 483860,5
Nordland188,52,110 5152 6327 883299,5
Kilde: NAV <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: NAV har innført en ny registreringsrutine for arbeidsledige fra november 2019. Den nye rutinen har gitt flere arbeidsledige enn ved tidligere rutine . Statistikken for november er således ikke direkte sammenliknbar med tidligere måneder.
  Andel arbeidsledige. Mars.  2020. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Antall arbeidsledige. Mars.  2020
The chart showing Innvandrere series.
  Endring i antall arbeidsledige. Mars 2020/2019
The chart showing Innvandrere series.
  Prosentivis endring i antall arbeidsledige. Mars 2020/2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss