KommuneProfilen
        ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune 
     Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Arbeidsmarked  > Arbeidsledighet Månedstall > Din region
Modulen viser antall registrerte arbeidsledige på månedsbasis de siste årene.
Datagunnlaget er hentet fra NAV  - og omfatter personer registrert som helt arbeidsledige. 
Tabell 1 viser antall arbeidsledige i alt
Tabell 2 viser andel arbeidsledige - som andel av arbeidsstyrken.
Modulen oppdateres løpende med nye tall for hver måned.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 

  Velg Fylke >>    Velg Region >>

 
Tabell 1. Antall helt arbeidsledige etter måned. 2013-2020. Valgt region
201520162017201820192020
M0182 57793 28488 23871 84971 14868 050
M0281 53490 90384 80269 78968 30265 416
M0381 01189 33481 32768 83566 258300 634
M0479 63685 47178 21266 79763 3400
M0574 99480 34270 92760 00859 8130
M0677 31080 96571 48260 73860 0930
M0785 36287 73677 43170 55866 3370
M0884 70284 66973 91867 08665 0610
M0979 62378 51368 87963 47261 3140
M1079 97477 82266 01261 53159 5490
M1179 15978 15764 21662 43459 4570
M1280 84678 55665 37563 47760 7360
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: NAV har innført en ny registreringsrutine for arbeidsledige fra november 2018. Den nye rutinen har gitt flere arbeidsledige enn ved tidligere rutine . Statistikken for november er således ikke direkte sammenliknbar med tidligere måneder.
 
 
Antall arbeidsledige. Måned. Valgt region
The chart showing 2018 series, 2019 series, 2020 series.
  Andel arbeidsledige. Måned. Valgt region. Prosent
The chart showing 2018 series, 2019 series, 2020 series.
 
 
 
Tabell 2. Andel helt arbeidsledige etter måned. 2013-2020. Valgt region. Prosent
201520162017201820192020
M013,03,43,22,62,62,4
M023,03,33,12,52,52,3
M033,03,32,92,52,410,7
M042,93,12,82,42,30,0
M052,72,92,62,22,10,0
M062,82,92,62,22,10,0
M073,13,22,82,52,40,0
M083,13,12,72,42,30,0
M092,92,82,52,32,20,0
M102,92,82,42,22,10,0
M112,92,82,32,32,10,0
M123,02,82,42,32,20,0
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: Tallene for Sandefjord og Tønsberg er påvirket av kommuneendringer i 2017. Tidligere års tall vil bli justert i hht nye kommunegrenser.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss