KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Arbeidsmarked  > Sysselsettingsutvikling 2000-2017 > Din Region
Modulen viser den årlige utviklingen i samlet sysselsetting siden 2000.
Datagrunnlaget er hentet fra Registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB
OBS: SSB har endret datagrunnlaget for statistikken i 2015. Det gir en fiktiv nedgang i sysselsettingen fra 2014 til 2015  
Den regionale fordelingen er gjort etter arbeidssted (ikke bosted)
Modulen viser utviklingen i antall sysselsatte og årlige endringer.
Dessuten vises regionens andel av sysselsettingen på landsbasis og i eget fylke
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Sysselsetting i alt for valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall sysselsatte 
Endring fra forrige år 
%-Andel av sysselsettingen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20002 262 00000,0100,0000,00
Landet20012 275 00013 0000,6100,0000,00
Landet20022 267 000-8 000-0,4100,0000,00
Landet20032 260 000-7 000-0,3100,0000,00
Landet20042 274 00014 0000,6100,0000,00
Landet20052 308 00034 0001,5100,0000,00
Landet20062 389 00081 0003,5100,0000,00
Landet20072 484 00095 0004,0100,0000,00
Landet20082 525 00041 0001,7100,0000,00
Landet20092 497 000-28 000-1,1100,0000,00
Landet20102 517 00020 0000,8100,0000,00
Landet20112 562 00045 0001,8100,0000,00
Landet20122 589 00027 0001,1100,0000,00
Landet20132 619 00030 0001,2100,0000,00
Landet20142 650 00031 0001,2100,0000,00
Landet20152 587 704-62 296-2,4100,0000,00
Landet20162 591 9034 1990,2100,0000,00
Landet20172 625 55533 6521,3100,0000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 1. Antall sysselsatte i valgt region
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Årlig endring i sysselsetting. Valgt region. Antall
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Valgt regions andel av sysselsettingen i landet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Valgt regions andel av sysselsettingen i eget fylke. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss