KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Utvalgte næringer  > Jordbruk > Jordbruksbedrifter > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter antall jordbruksbedrifter og bedrifter etter type.
Den viser også jorbruksbedriftenes gjennomsnittlige størrelse.
. Modulen bygger på SSBs statistikk over Strukturen i jordbruket
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
 
<<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.

     
Tabell 1. Jordbruksbedrifter i alt, med husdyr - og gjennomsnittlig areal per bedrift.  2017.
Region/Kommune 
År 
Jordbruks bedrifter 
Bedrifter i alt (Descending)
Areal per bedrift (dekar) 
Bedrifter med husdyr 
Andel med husdyr (prosent) 
Innlandet20177 5722705 00166,0
Viken20176 3443122 80644,2
Vestland20175 9721405 01884,0
Trøndelag20175 7931504 05370,0
Rogaland20174 1762383 81691,4
Vestfold og Telemark20172 7702321 41551,1
Møre og Romsdal20172 5602112 17685,0
Nordland20172 0722691 79986,8
Agder20171 7721691 48083,5
Troms og Finnmark20171 1902781 03386,8
Oslo2017302452480,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
  Jordbrukbedrifter i alt. Antall. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Areal per jordbruksbedrift. Dekar. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Andel bedrifter med husdyr. Prosent. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Antall bedrifter med husdyr. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Jordbruksbedrifter med utvalgte type vekster i valgt region. 2017. Antall bedrifter
Region/Kommune 
År 
Antall bedrifter med ulike type vekster:  
I alt 
Hvete (Descending)
Bygg 
Havre 
Poteter 
Grønnsaker 
Eng-Slått-Beite 
Viken20176 3442 3732 4872 8661651963 092
Vestfold og Telemark20172 7708016366641391421 547
Innlandet20177 5725752 0609704411015 858
Trøndelag20175 7931052 113453194854 389
Oslo2017306960323
Agder20171 7723446048281 601
Troms og Finnmark20171 190000121191 147
Vestland20175 97200071275 530
Nordland20172 072012019362 003
Møre og Romsdal20172 5600801338132 455
Rogaland20174 176020525105673 768
  Hvete. Antall bedrifter med hvete. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Bygg. Antall bedrifter med bygg. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Havre. Antall bedrifter med havre. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Poteter. Antall bedrifter med poteter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss