KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utvalgte næringer  > Omsetning av Landbrukseiendommer > Antall og bruksformål > Benchmarking
Modulen rangerer fylker og kommuner etter antall og andel solgte landbrukseiendommer.
Tabell 1 viser antall solgte landbrukseiendommer i alt og i forhold til bestanden.
Tabell 2 viser antall og andel solgte landbrukseiendommer etter kjøpers bruksformål.
Modulen bygger på SSBs statistikk over landbrukseiendommer i kommunene.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.   
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Solgte landbrukseiendommer etter type salg. Antall og andel. 2018.
Region/Kommune 
Fylke 
Solgte landbrukseiendommer 
Fritt salg 
Landbruks eiendommer i alt 
I alt (Descending)
Andel*) 
Antall 
Andel**) 
Nordland181 0545,633431,718 679
Trøndelag169234,529932,420 339
Møre og Romsdal155714,218231,913 753
Rogaland114424,314833,510 383
Oslo0300,000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Solgte landbrukseiendommer som andel av landbrukseiendommer i alt
**) Andel landbrukseiendommer i fritt salg som andel av alle solgte landbrukseiendommer  
  Solgte landbrukseiendommer i alt. 2018. Antall
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Antall landbrukseiendommer i fritt salg. 2018. Antall
The chart showing Igangsatt series.
  Andel landbrukseiendommer i fritt salg. 2018. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel landbrukseiendommer solgt. 2018. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
*) Andel uten bosetting er regnet som andel av landbrukseiendommer med boligbygg
     
     
Tabell 2. Solgte landbrukseiendommer etter kjøpers bruksformål. Antall og andel. 2018.
Region/Kommune 
Solgte land bruks eien dommer i alt (Descending)
Antall solgte eiendommer etter bruksformål 
Andel solgte eiendommer etter bruksformål. Prosent 
Landbruk 
Bolig 
Fritid 
Annet 
Landbruk 
Bolig 
Fritid 
Annet 
Nordland1 0544832882166745,827,320,56,4
Trøndelag923623171844567,518,59,14,9
Møre og Romsdal571372144361965,125,26,33,3
Rogaland44234361241477,613,85,43,2
Oslo000000,00,00,00,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Kjøpers bruksformål oppgitt i skjøtet
  Andel solgte landbrukseiendommer med bruksformål landbruk. 2018. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
     
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss