KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utvalgte næringer  > Omsetning av Landbrukseiendommer > Priser og samlet verdi > Din Region
Modulen rangerer fylkene etter pris og samlet verdi av landbrukseiendommer i fritt salg.
Tabell 1 viser antall salg, gjennomsnittlig pris og samlet salgsverdi
Tabell 2 viser antall og andel salg i ulike prisintervaller.
Modulen bygger på SSBs statistikk over landbrukseiendommer i kommunene.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.   
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Landbrukseiendommer i fritt salg i valgt region. Antall, pris og samlet salgsverdi. 2018.
Region/Kommune 
År 
Landbrukseiendommer i fritt salg 
Gjennomsnittlig pris (Descending)
Samlet salgsverdi 
Antall 
Rogaland20183 617 000535 316 000148
Trøndelag20182 339 000699 361 000299
Møre og Romsdal20182 137 000388 934 000182
Nordland20181 342 000448 228 000334
Oslo2018000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Omfatter bare landbrukseiendommer i fritt salg 
  Gjennomsnittlig pris for solgte landbrukseiendommer i fritt salg. 2018. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Landbrukseiendommer i fritt salg etter pris i valgt region. Antall og andel. 2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall i fritt salg i alt 
Antall etter salgsverdi 
Andel etter salgsverdi 
-999 
1000-1999 
2000-2999 
5000+ 
-999 
1000-1999 
2000-2999 
3000-4999 
5000+ 
Oslo2018000000,00,00,00,00,0
Rogaland20181483331183022,320,912,224,320,3
Møre og Romsdal2018182545734529,731,318,717,62,7
Nordland20183341789439553,328,111,75,41,5
Trøndelag20182999179463130,426,415,417,410,4
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Prisgrupper i 1000 kroner
Omfatter bare landbrukseiendommer i fritt salg 
  Samlet verdi av solgte landbrukseiendommer i fritt salg. 2018. Mill Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     

Antall landbrukseiendommer i fritt salg. 2018
The chart showing Series 1 series.
  Pris under 2 millioner. Andel landbrukseiendommer solgt til pris under 2 millioner. 2018
The chart showing Igangsatt series.
  Pris over 2 millioner. Andel landbrukseiendommer solgt til pris over 2 millioner. 2018
The chart showing Igangsatt series.
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss