KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utvalgte næringer  > Skogbruk > Skogareal > Din Region
Modulen viser samlet produktivt skogareal og skogarealets betydning.
Skogarealets betydning er målt i forhold til samlet landareal og per innbygger.
Den viser også valgt regions andel av skogarealet på landsbasis, i eget fylket og i egen landsdel.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Strukturen i skogbruket
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Skogareal i alt, skogarealets betydning og markedsandel for valgt region.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Skogareal (dekar) 
Skogareal per:  
Kommunens andel av skogarealet i: (%) 
Samlet landareal (%) 
Innbygger (dekar) 
Landet 
Eget fylke 
Landet200869 022 40922,714,6100,00 
Landet200969 152 70522,714,4100,00 
Landet201066 355 94521,813,7100,00 
Landet201170 226 32023,114,3100,00 
Landet201270 218 76423,114,1100,00 
Landet201370 263 64923,113,9100,00 
Landet201470 296 09223,113,8100,00 
Landet201570 082 27623,013,6100,00 
Landet201669 854 97823,013,4100,00 
Landet201770 023 49223,013,3100,00 
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Kolonnene Skogareal per:
Først vises skogareal som andel av samlet landareal i valgt region - målt som prosent.
Deretter vises antall dekar skogareal per innbygger i valgt region.
  Fig 1. Skogareal i alt i valgt region. Dekar
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Skogareal som andel av samlet landareal i valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Skogareal per innbygger i valgt region. Dekar
The chart showing Series 1 series.
 

     
     
Fig 4. Skogareal i valgt region som andel av samlet skogareal i eget fylke. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Fig 6. Skogareal i valgt region som andel av samlet skogareal i hele landet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss