KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Helse  > NAV-stønader - Omfang og betydning > Benchmarking
Modulen viser omfanget av samlede utbetalinger fra NAV - i forhold til samlet brutto inntekt.
Modulen viser NAV-ytelser og inntekt per person 17 år og eldre.
NAV-ytelsene er også vist som andel av samlet bruttoinntekt
Se ytterligere kommentarer i høyre spalte nedenfor.
Datagrunnlag: NAVs egen statistikk om ytelser  - og SSBs skattestatistikk som viser samlede inntekter
Foreløpig er modulen laget bare med tall for året 2017.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere kolonnene stigende og synkende.  
Skip Navigation Links
.
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2017.
Region/Kommune 
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt (Descending)
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
0400 Hedmark389 300112 02445 00659 6457 36628,811,615,31,9
0100 Østfold 399 100114 65051 87054 2688 51228,713,013,62,1
0800 Telemark400 700112 56747 16457 4088 00228,111,814,32,0
0900 Aust-Agder411 000114 73953 47152 3568 92327,913,012,72,2
1800 Nordland403 200112 07648 07855 6138 38427,811,913,82,1
1700 Nord-Trøndelag 393 700109 33645 05955 6408 64727,811,414,12,2
0500 Oppland393 600108 23142 93857 6697 62427,510,914,71,9
2000 Finnmark400 500106 26748 21749 0978 95326,512,012,32,2
1000 Vest-Agder408 700107 82849 60248 3689 85826,412,111,82,4
0700 Vestfold421 700110 14745 74155 8768 52926,110,813,32,0
1900 Troms418 200104 48845 71849 7719 00625,010,911,92,2
1500 Møre og Romsdal419 900104 39240 93354 3549 10024,99,712,92,2
1400 Sogn og Fjordane409 30098 10234 20054 8149 08824,08,413,42,2
0600 Buskerud434 500102 94440 62553 5688 75123,79,312,32,0
1600 Sør-Trøndelag 429 90096 33940 04146 6459 65422,49,310,92,2
1200 Hordaland442 10097 51739 02448 5609 93022,18,811,02,2
1100 Rogaland475 70095 22239 86644 48910 86420,08,49,42,3
0200 Akershus501 90094 88134 58850 3299 96218,96,910,02,0
0300 Oslo499 20079 78831 78937 45010 54816,06,47,52,1
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
Om modulen
Modulen setter stønadene fra NAV i forhold til innbyggernes brutto inntekter.
Stønadene er hentet fra NAVs statistikk.
Brutto inntekt er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer.

Bruttoinntekten viser gjennomsnittet for personer 17 år og eldre. Her har vi derfor regnet om  stønadene fra NAV slik at tabellen viser gjennomsnittet for alle personer 17 år og eldre.

Vær oppmerksom på at vi her setter to litt ulike størrelser i forhold til hverandre.  Noen stønader fra NAV kan ha gått til personer under 17 år - men det betyr lite i den større sammenhengen.
Dessuten: Ikke alle stønadfer fra NAV er skattepliktige - som f.eks. barnetrygd - og inngår derfor ikke i brutto inntekt.

Poenget her er imidlertid å gi et grovt bilde av hva stønadene fra NAV betyr i forhold til befolkningens brutto inntekter. Til det formålet er presisjonen høy nok.

OBS: Endelig inntektsstatistikk for 2017 - med nedbryting av inntekt på kommune - vil foreligge først i november 2018. Derfor: Inntil da viser samlet bruttoinntekt i denne modulen tall for året 2016. Det vil for de fleste områder trekke betydningen av NAV-ytelsene noe opp.
     
     
Samlede stønader fra NAV - som andel av samlet inntekt. 2017.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til arbeidsliv og sykdom - som andel av samlet inntekt. 2017.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
   
     
     
Stønader til pensjon - som andel av samlet inntekt. 2017.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til barn og foreldre - som andel av samlet inntekt. 2017.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss