KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Helse  > NAV-stønader - Omfang og betydning > Benchmarking
Modulen viser omfanget av samlede utbetalinger fra NAV - i forhold til samlet brutto inntekt.
Modulen viser NAV-ytelser og inntekt per person 17 år og eldre.
NAV-ytelsene er også vist som andel av samlet bruttoinntekt
Se ytterligere kommentarer i høyre spalte nedenfor.
Datagrunnlag: NAVs egen statistikk om ytelser  - og SSBs skattestatistikk som viser samlede inntekter
Foreløpig er modulen laget bare med tall for året 2018.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere kolonnene stigende og synkende.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2018.
Region/Kommune 
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt (Descending)
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
3400 Innlandet418 277112 59144 44860 7257 41826,910,614,51,8
1800 Nordland433 200114 48748 37357 8118 29926,411,213,31,9
4200 Agder426 401111 68350 76451 6739 25026,211,912,12,2
3800 Vestfold og Telemark435 678112 67945 97158 6388 07125,910,613,51,9
5400 Troms og Finnmark438 855106 16345 76651 6638 73924,210,411,82,0
1500 Møre og Romsdal446 500105 49040 41656 1688 91123,69,112,62,0
5000 Trøndelag443 000101 79541 26651 3839 14623,09,311,62,1
4600 Vestland460 37298 41837 16551 6609 59321,48,111,22,1
3000 Viken486 183103 30740 28353 7639 26121,28,311,11,9
1100 Rogaland493 40095 84538 60746 61510 62119,47,89,42,2
0300 Oslo529 40080 41231 50538 44410 46215,26,07,32,0
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
Om modulen
Modulen setter stønadene fra NAV i forhold til innbyggernes brutto inntekter.
Stønadene er hentet fra NAVs statistikk.
Brutto inntekt er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer.

Bruttoinntekten viser gjennomsnittet for personer 17 år og eldre. Her har vi derfor regnet om  stønadene fra NAV slik at tabellen viser gjennomsnittet for alle personer 17 år og eldre.

Vær oppmerksom på at vi her setter to litt ulike størrelser i forhold til hverandre.  Noen stønader fra NAV kan ha gått til personer under 17 år - men det betyr lite i den større sammenhengen.
Dessuten: Ikke alle stønadfer fra NAV er skattepliktige - som f.eks. barnetrygd - og inngår derfor ikke i brutto inntekt.

Poenget her er imidlertid å gi et grovt bilde av hva stønadene fra NAV betyr i forhold til befolkningens brutto inntekter. Til det formålet er presisjonen høy nok.

OBS: Endelig inntektsstatistikk for 2018 - med nedbryting av inntekt på kommune - vil foreligge først i november 2018. Derfor: Inntil da viser samlet bruttoinntekt i denne modulen tall for året 2017. Det vil for de fleste områder trekke betydningen av NAV-ytelsene noe opp.
     
     
Samlede stønader fra NAV - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til arbeidsliv og sykdom - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
   
     
     
Stønader til pensjon - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til barn og foreldre - som andel av samlet inntekt. 2018.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss