KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Helse  > NAV-stønader etter type > DinRegion
Modulen viser omfanget av NAV-stønader etter type ytelse.
Datagrunnlag: NAVs egen statistikk om ytelser  
Tabell 1 viser samlede utbetalinger på ulike stønadstyper.
Tabell 2 viser den prosentvise fordelingen av stønadene innen regionene.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere kolonnene stigende og synkende.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Utbetaling fra NAV - etter type stønad. 2016-2018. Mill kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling etter type stønad. Mill.kr. 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Barn og foreldre 
Annet 
0000 Landet2016409 751170 353200 16435 6933542
0000 Landet2017420 974172 356209 25935 8573503
0000 Landet2018430 352172 352218 88235 6353482
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
   
     
     
Samlede NAV-utbetalinger. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  NAV-utbetalinger etter type. 2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Arbeidsliv_Sykdom series, Pensjoner series, Barn og familie series, Øvrig series.
   
     
     
Tabell 2. Utbetaling fra NAV - etter type stønad. 2016-2018. Prosent
Region/Kommune 
Utbetaling etter type stønad. Prosent 
I alt 
Arbeids liv sykdom (Descending)
Pensjon 
Barn og foreldre 
Annet 
0000 Landet100,041,648,98,70,9
0000 Landet100,040,949,78,50,8
0000 Landet100,040,050,98,30,8
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss