KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
   
Samferdsel  > Busstransport. Driftsøkonomi  > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter driftsøkonomien for busstransport - på fylkesinterne ruter.
Modulen bygger på SSBs statistikk for Kollektivtransport
Tabellen viser hvordan de samlede kostnadene dekkes av hhv. billettinntekter og offentlige kjøp (tilskudd).
Videre vises hvor mye billettinntekter og tilskudd (offentlige kjøp) dekker per reise og passasjerkm mv.
Statistikk finnes bare på fylkesnivå - og dekker altså bare fylkesinterne ruter.
Det betyr at ekspressbusser som f.eks. Valdresekspressen o.l. ikke dekkes av statistikken.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Driftsøkonomi for busstransport. Fylkesinterne ruter i valgt region. 2018.

Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: 0200 Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
  Offentlig kjøp (tilskudd) per passasjer. 2018. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
     
     
Offentlig kjøp (tilskudd) per innbygger. 2018. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
  Billettinntekter per passasjer. 2018. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
  Billettinntekter per innbygger. 2018. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss