KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Samferdsel  > Busstransport. Transportytelser  > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter transportytelser for busstransport - på fylkesinterne ruter.
Modulen bygger på SSBs statistikk for Kollektivtransport
Tabellen viser først utførte passasjertjenester - som antall reiser og passasjerkilometer.
Videre vises tilbudte transporttjenester - som bl.a. vognkilometer og setekilometer - og kapasitetsutnyttingen.
Busstransportenes betydning belyses ved å sette transportytelsene i forhold til innbyggertallet.
Statistikk finnes bare på fylkesnivå - og for utvalgte byområder (kommer).
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen i en valgt region.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 
   
     
Tabell 1. Transportytelser for busstransport. Fylkesinterne ruter i valgte regioner. 2018.
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
OBS: 0200 Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
*)Kapasitetsutnytting = passkm x 100/setekm
  Passasjerkilometer per innbygger. 2018
The chart showing Igangsatt series.
*)Passasjerkm = Passasjerer x reiselengde
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
     
     
Antall reiser per innbygger. 2018
The chart showing Igangsatt series.
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
  Reiselengde per passasjer. 2018
The chart showing Igangsatt series.
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
  Kapasitetsutnytting. 2018. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
*)Kapasitetsutnytting = passkm x 100/setekm
OBS: Akershus omfatter her både Oslo og Akershus
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss