KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Samferdsel  > Drosjetransport  > Sammenlikne
Modulen sammenlikner omfang og inntekter av drosjetransport i fylker og landsdeler.
Modulen bygger på SSBs Drosjestatistikk
Tabellen gir opplysninger om løyver, transportytelser og inntekter.
Statistikk finnes bare på fylkesnivå
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen i en valgt region. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 
   
     
Tabell 1. Drosjetransport. Valgt region. 2018.
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innbyggere per løyve. Valgt region. 2018
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Andel kjørte km med passasjer. Valgt region. 2018. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Omsetning per kilometer kjørt. I alt og med passasjer. Valgt region. 2018. Kr
The chart showing Igangsatt series.
  Omsetning per løyve. Valgt region. 2018. 1000kr
The chart showing Igangsatt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss