KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Utvalgte næringer  > Skogbruk > Volum og verdi av skogsavvirkning > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter volum og salgsverdi på skogavvirking for salg.
Volum og verdi er også sett i forhold til samlet landareal og befolkning i regionene.
Modulen viser salgsverdien per kubikkmeter - og inntektene per innbygger.
Modulen bygger på SSBs statistikk over skogavvirking for salg
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
 
<<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.

     
Tabell 1. Skogavvirking. Volum avvirket etter treslag og avvirkningsgrad. 2016.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Volum avvirket: (m3) 
Avvirkningsgrad 
I alt 
Gran 
Furu 
Lauv 
Hogst per dekar skogareal (m3) 
Østfold2016713 580525 443170 46717 670307
Akershus2016751 174583 682151 13616 356251
Oslo201637 02935 288878863146
Hedmark20162 823 1331 837 750887 22598 158224
Oppland20161 329 0181 050 080270 1868 752207
Buskerud20161 022 678594 155405 59822 925187
Vestfold2016344 221314 88320 4588 880272
Telemark2016612 664390 046214 8827 736120
Aust-Agder2016391 871193 358194 7303 783110
Vest-Agder2016262 984209 10053 283601107
Rogaland2016152 799135 32117 4771111
Hordaland2016322 485308 28614 18613124
Sogn og Fjordane2016142 846139 1413 698763
Møre og Romsdal2016324 044304 46117 3572 226116
Sør-Trøndelag2016383 393329 71351 3072 37398
Nord-Trøndelag2016502 497480 57418 2683 65577
Nordland2016173 600156 34214 8242 43439
Troms20166 4852 3243 1879742
Finnmark20167 32807 328010
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Avvirkningsgrad viser uttak av skog for salg per dekar skogareal - målt som kubikkmeter avvirket per dekar skogareal.
  Samlet skogavvirking i volum. Kubikkmeter. 2016
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Skogavvirking. Salgsverdi i alt og salgsverdi per kubikkmeter solgt, per innbygger og per dekar skogareal. 2016.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Salgsverdi i alt (1000 kr) 
Salgsverdi per:  
Kubikkmeter solgt 
Skogareal 
Innbygger 
Østfold2016253 061355109873
Akershus2016262 09334988441
Oslo201614 2403855622
Hedmark2016976 513346774 999
Oppland2016436 109328682 308
Buskerud2016339 989332621 224
Vestfold2016116 56633992476
Telemark2016195 864320381 135
Aust-Agder2016128 658328361 111
Vest-Agder201686 48432935473
Rogaland201644 7312933395
Hordaland201691 99828535178
Sogn og Fjordane201641 06828718375
Møre og Romsdal201695 01429334358
Sør-Trøndelag2016110 87928928354
Nord-Trøndelag2016146 317291221 073
Nordland201644 69025710185
Troms20161 637252110
Finnmark20162 156294328
  Salgsverdi av samlet skogsavvirking. 1000 kr. 2016
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Salgsverdi per dekar skogareal. Kroner. 2016
The chart showing Igangsatt series.
  Salgsverdi per innbygger. Kroner. 2016
The chart showing Igangsatt series.
  Salgsverdi per kubikkmeter solgt. Kroner. 2016
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Avvirkningsgrad. Hogstvolum per dekar skogareal. Kubikkmeter. 2016
The chart showing Igangsatt series.
  Gran. Hogstvolum på gran. Kubikkmeter. 2016
The chart showing Igangsatt series.

  Furu. Hogstvolum på furu. Kubikkmeter. 2016
The chart showing Igangsatt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss