KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Utvalgte næringer  > Skogbruk > Volum og verdi av skogsavvirkning > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter volum og salgsverdi på skogavvirking for salg.
Volum og verdi er også sett i forhold til samlet landareal og befolkning i regionene.
Modulen viser salgsverdien per kubikkmeter - og inntektene per innbygger.
Modulen bygger på SSBs statistikk over skogavvirking for salg
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
 
<<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.

     
Tabell 1. Skogavvirking. Volum avvirket etter treslag og avvirkningsgrad. 2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Volum avvirket: (m3) 
Avvirkningsgrad 
I alt 
Gran 
Furu 
Lauv 
Hogst per dekar skogareal (m3) 
Oslo201717 48416 70856121569
Rogaland2017126 048108 25417 794091
Møre og Romsdal2017286 210261 90021 4012 909102
Nordland2017180 136167 1107 8845 14240
Viken20172 563 8231 758 959730 11274 752231
Innlandet20174 346 4093 064 6651 163 456118 288226
Vestfold og Telemark20171 010 649723 183263 81223 654157
Agder2017681 364415 058260 5375 769113
Vestland2017450 503426 68523 63718196
Trøndelag2017806 943726 39371 7648 7860
Troms og Finnmark201721 4599 0818 5463 8326
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Avvirkningsgrad viser uttak av skog for salg per dekar skogareal - målt som kubikkmeter avvirket per dekar skogareal.
  Samlet skogavvirking i volum. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Skogavvirking. Salgsverdi i alt og salgsverdi per kubikkmeter solgt, per innbygger og per dekar skogareal. 2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Salgsverdi i alt (1000 kr) 
Salgsverdi per:  
Kubikkmeter solgt 
Skogareal 
Innbygger 
Oslo20176 4803712610
Rogaland201738 4393052881
Møre og Romsdal201793 12632533349
Nordland201750 23727911207
Viken2017931 78636384787
Innlandet20171 574 062362824 075
Vestfold og Telemark2017357 92935456849
Agder2017244 88235941810
Vestland2017139 45431030221
Trøndelag2017272 2293370599
Troms og Finnmark20175 831272224
  Salgsverdi av samlet skogsavvirking. 1000 kr. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Salgsverdi per dekar skogareal. Kroner. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Salgsverdi per innbygger. Kroner. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Salgsverdi per kubikkmeter solgt. Kroner. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Avvirkningsgrad. Hogstvolum per dekar skogareal. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Gran. Hogstvolum på gran. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Furu. Hogstvolum på furu. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss