KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Utvalgte næringer  > Skogbruk > Volum og verdi av skogsavvirkning > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter volum og salgsverdi på skogavvirking for salg.
Volum og verdi er også sett i forhold til samlet landareal og befolkning i regionene.
Modulen viser salgsverdien per kubikkmeter - og inntektene per innbygger.
Modulen bygger på SSBs statistikk over skogavvirking for salg
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
 
<<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.

     
Tabell 1. Skogavvirking. Volum avvirket etter treslag og avvirkningsgrad. 2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Volum avvirket: (m3) 
Avvirkningsgrad 
I alt 
Gran 
Furu 
Lauv 
Hogst per dekar skogareal (m3) 
Østfold2017742 786551 488165 70525 593318
Akershus2017743 118565 034155 02523 059227
Oslo201717 48416 70856121569
Hedmark20172 891 4101 866 671917 225107 514227
Oppland20171 454 9991 197 994246 23110 774224
Buskerud20171 077 919642 437409 38226 100196
Vestfold2017344 004309 20520 58214 217271
Telemark2017666 645413 978243 2309 437129
Aust-Agder2017356 462159 293192 1545 015100
Vest-Agder2017324 902255 76568 383754131
Rogaland2017126 048108 25417 794091
Hordaland2017317 958299 84217 945171131
Sogn og Fjordane2017132 545126 8435 6921058
Møre og Romsdal2017286 210261 90021 4012 909102
Nord-Trøndelag2017436 391414 49016 2745 6270
Nordland2017180 136167 1107 8845 14240
Troms201717 8579 0814 9443 8327
Finnmark20173 60203 60205
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Avvirkningsgrad viser uttak av skog for salg per dekar skogareal - målt som kubikkmeter avvirket per dekar skogareal.
  Samlet skogavvirking i volum. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Skogavvirking. Salgsverdi i alt og salgsverdi per kubikkmeter solgt, per innbygger og per dekar skogareal. 2017.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Salgsverdi i alt (1000 kr) 
Salgsverdi per:  
Kubikkmeter solgt 
Skogareal 
Innbygger 
Østfold2017282 994381121966
Akershus2017272 41836783451
Oslo20176 4803712610
Hedmark20171 064 478368845 426
Oppland2017509 584350782 689
Buskerud2017376 374349681 346
Vestfold2017124 89536398506
Telemark2017233 034350451 345
Aust-Agder2017126 122354351 081
Vest-Agder2017118 76036648645
Rogaland201738 4393052881
Hordaland201797 80830840188
Sogn og Fjordane201741 64631418378
Møre og Romsdal201793 12632533350
Nord-Trøndelag2017148 64234101 083
Nordland201750 23727911207
Troms20174 754266229
Finnmark20171 077299114
  Salgsverdi av samlet skogsavvirking. 1000 kr. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Salgsverdi per dekar skogareal. Kroner. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Salgsverdi per innbygger. Kroner. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Salgsverdi per kubikkmeter solgt. Kroner. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Avvirkningsgrad. Hogstvolum per dekar skogareal. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Gran. Hogstvolum på gran. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
  Furu. Hogstvolum på furu. Kubikkmeter. 2017
The chart showing Igangsatt series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss