KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Utvalgte næringer  > Skogbruk > Volum og verdi av skogsavvirkning > Din Region
Modulen belyser volum og salgsverdi av skogavvirking for salg.
Volum og verdi er også sett i forhold til samlet landareal og befolkning i regionene.
Modulen viser salgsverdien per kubikkmeter - og inntektene per innbygger.
Modulen bygger på SSBs statistikk over skogavvirking for salg
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Skogavvirking. Volum avvirket etter treslag og avvirkningsgrad for valgt region. 2008 til 2016.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Volum avvirket: (m3) 
Avvirkningsgrad 
I alt 
Gran 
Furu 
Lauv 
Hogst per dekar skogareal (m3) 
Landet20088 070 7806 064 8011 917 61588 364117
Landet20096 630 8264 884 2121 643 999102 61596
Landet20108 322 4306 436 7981 812 13873 494125
Landet20118 506 2946 475 2051 992 39838 691121
Landet20128 787 4096 624 4312 086 90376 075125
Landet20138 889 4946 771 0391 991 767126 688127
Landet20149 771 9517 309 6722 333 901128 378139
Landet201510 112 7267 495 4052 449 019168 302144
Landet201610 303 8297 589 9472 516 475197 407148
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
*) Avvirkningsgrad viser uttak av skog for salg per dekar skogareal - målt som kubikkmeter avvirket per dekar skogareal.
  Skogavvirking i volum i alt i valgt region. Kubikkmeter
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Skogavvirking. Salgsverdi i alt og salgsverdi per kubikkmeter solgt, per innbygger og per dekar skogareal i valgt region. 2008 til 2016.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Salgsverdi i alt (1000 kr) 
Salgsverdi per:  
Kubikkmeter solgt 
Skogareal 
Innbygger 
Landet20082 934 18436443619
Landet20092 038 23030729425
Landet20102 957 70835545609
Landet20113 092 84436444629
Landet20122 878 93232841577
Landet20132 742 96430939543
Landet20143 414 14734949668
Landet20153 426 82933949663
Landet20163 388 06832949650
  Salgsverdi av skogsavvirking i alt i valgt region. 1000 kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Salgsverdi per dekar skogareal i valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Salgsverdi per innbygger i valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Salgsverdi per kubikkmeter i valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
    Hogstvolum etter treslag i valgt region. Kubikkmeter
The chart showing Gran series, Furu series, Lauv series.

  Avvirkningsgrad. Hogstvolum per dekar skogareal. Kubikkmeter
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss