KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utdanning  > Fra Grunnskole - til videregående - til studier > Sammenlikne
Denne modulen belyser strømmen direkte fra Grunnskole til Videregående - og direkte fra Videregående til Studier.
Tabellen viser antall og andel elever som begynte på videregående skole høsten samme år som de fullførte grunnskolen.
Dernest viser tabellen antall og andel elever som begynte på studier høsten samme år som de avsluttet videregående skole.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion finnes fra menyen nedenfor. 
 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
 
 
   
     
Tabell 1. Elever direkte fra Grunnskole til Videregående og direkte fra Videregående*) til Studier. Antall og andel. 2017. Valgt region
Region/Kommune 
År 
Fra Grunnskole til VGO 
Fra VGO til Studier 
Ut fra Grunnskole vår 
Inn på VGO høst 
Direkte til VGO. Andel (Descending)
Ut fra VGO vår*) 
Inn som Student høst 
Direkte til studier. Andel*) 
Møre og Romsdal20173 3053 26998,92 26986938,3
Rogaland20175 7845 65197,73 8811 79346,2
Nordland20172 7972 71697,11 86984345,1
Oslo20175 4375 26896,95 0792 43848,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter elever i som går ut av VGO med studiekompetanse
   
     
     
Andel direkte fra Grunnskole til VGO . 2017. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel direkte fra VGO til Studier*). 2017. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
*) Omfatter elever i som går ut av VGO med studiekompetanse
 
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss