KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Samferdsel  > Drosjetransport  > Din region
Modulen viser omfang og inntekter av drosjetransport i fylker og landsdeler.
Modulen bygger på SSBs Drosjestatistikk
Tabellen gir opplysninger om løyver, transportytelser og inntekter.
Statistikk finnes bare på fylkesnivå
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Drosjetransport. Valgt region. 2014-2018.
[Collapse]0000 Landet
20142015201620172018
Løyver - antall8 3548 3718 1738 1648 143
Løyver per 100000 innb164162157155154
Innbyggere per løyve612617638644650
Vognkm i alt (1000)532 757524 486516 890502 221510 113
Vognkm med passasjer (1000)282 907277 598272 782266 338273 588
Andel km med passasjer (%)53,152,952,853,053,6
Omsetning i alt (Mill.kr)8 1168 1428 1487 9118 078
Omsetning per km med passasjer (kr)28,729,329,929,729,5
Omsetning per vognkm (kr)15,215,515,815,815,8
Omsetning per løyve (kr)971 511972 644996 941969 010992 018
Andel elektronisk omsetning (%)83,285,286,088,490,9
Andel kontant omsetning (%)16,814,814,011,69,1
Vognkm per løyve63 77362 65563 24461 51762 644
Vognkm med pass per løyve33 86533 16233 37632 62333 598
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Innbyggere per løyve. Valgt region.
The chart showing Series 1 series.
     
     
Andel kjørte km med passasjer. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Omsetning per kilometer kjørt. I alt og med passasjer. Valgt region. Kr
The chart showing Oms per km med pass (kr) series, Oms per vognkm ialt (kr) series.
  Omsetning per løyve. Valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss