KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Arbeidsmarked  > Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak > Innvandrere > Benchmarking
Modulen sammenlikner kommuner mht arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak samlet - og for innvandrere.
Arbeidsmarkedsledighet og -tiltak er målt i antall personer og som andel av samlet befolkning i alderen 15-74 år.
Innvandrerne er brudt ned etter landbakgrunn
Sammenlikninger er gjort mot den "etnisk norske" befolkningen.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og etnisk norske. Antall og andel. Valgte regioner. 1. kvartal 2019.
Region/Kommune 
Andel ledige+på tiltak. Prosent*) 
Antall ledige og på arbeidsmarkedstiltak 
I alt (Descending)
Innvandrere 
Etnisk norske 
I alt 
Innvandrere 
Etnisk norske 
Østfold2,66,31,85 7292 3813 348
Finnmark2,54,92,01 4524451 007
Aust-Agder2,45,61,92 0706521 418
Oslo2,44,61,412 6777 3535 324
Rogaland2,35,51,57 9983 5154 483
Telemark2,35,51,82 9479521 995
Vestfold2,35,61,84 4161 5942 822
Hordaland2,25,71,68 6743 3565 318
Møre og Romsdal2,15,51,64 1791 5222 657
Vest-Agder2,15,01,62 9681 0521 916
Buskerud2,15,11,44 4862 0742 412
Nordland1,85,21,43 3101 0332 277
Trøndelag1,85,41,36 4562 3844 072
Hedmark1,85,11,42 6368491 787
Akershus1,84,21,28 5704 0384 532
Troms1,63,51,32 0255751 450
Sogn og Fjordane1,54,41,11 238449789
Oppland1,54,81,12 1187621 356
Nord-Trøndelag0,00,00,0000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
  Andel ledige og på tiltak. Innvandrere i alt. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Tabell 2. Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak - etter etnisk bakgrunn. Antall og andel. Valgte regioner. 1. kvartal 2019.
Region/Kommune 
Andel på arbeidsmarkedstiltak. Prosent*) 
Antall på arbeidsmarkedstiltak 
Innvandrere i alt (Descending)
Vestlige innvandrere 
Ikke vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Innvandrere i alt 
Vestlige innvandrere 
Ikke-vestlige innvandrere 
Etnisk norske 
Østfold2,64,87,41,82 3817451 6363 348
Finnmark2,54,45,32,04452052401 007
Aust-Agder2,45,45,71,96522883641 418
Oslo2,43,55,21,47 3532 0225 3315 324
Rogaland2,34,76,41,53 5151 4992 0164 483
Telemark2,34,26,41,89522916611 995
Vestfold2,34,76,61,81 5946669282 822
Hordaland2,25,26,11,63 3561 5851 7715 318
Møre og Romsdal2,14,66,91,61 5227228002 657
Vest-Agder2,14,55,41,61 0523666861 916
Buskerud2,14,45,71,42 0748431 2312 412
Nordland1,84,26,01,41 0333856482 277
Trøndelag1,84,26,51,32 3848651 5194 072
Hedmark1,84,35,91,48493465031 787
Akershus1,83,34,91,24 0381 5232 5154 532
Troms1,62,64,41,35752183571 450
Sogn og Fjordane1,53,45,71,1449198251789
Oppland1,53,46,01,17622525101 356
Nord-Trøndelag0,00,00,00,00000
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Andel av befolkningen 15-74 år
  Andel ledige og på tiltak. Ikke-vestlige innvandrere. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     
     
Andel ledige og på tiltak i alt. (Innvandrere + etnisk norske). 1. kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel ledige og på tiltak. Etnisk norske. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
  Andel ledige og på tiltak. Vestlige innvandrere. 1.kv 2019. Prosent
The chart showing Innvandrere series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss